Cronica unui dezastru simulat – inundaţii şi cutremur de 7 grade la Vidraru

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş, Administraţia Bazinală a Apelor Argeş-Vedea şi celelalte instituţii din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă  au desfăşurat azi, 10 iunie 2015, exerciţiul de alarmare publică, protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii în aval de barajul Vidraru.

Scenariul exerciţiul a fost următorul:

În data de 10 iunie 2015 – ora 00.00, urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele 24 de ore, nivelul în lacul de acumulare Vidraru –Râul Argeş avea  o tendinţă de creştere, centrala hidroelectrică a funcţionat la maxim şi a început deversarea pe descărcătorul de ape mari. Având în vedere că nivelul în lacul de acumulare Vidraru avea o tendinţă semnificativă de creştere, pentru nesuplimentarea debitului afluent, reprezentanţii Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş au dispus închiderea tuturor captărilor secundare în amonte şi devierea apei pe albiile proprii, dar nivelul era în continuă creştere.

La ora 09.00, în partea de nord a judeţului Argeş s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter, fiind afectate şi liniile de transport şi distribuţie a energiei electrice, iar CHE Vidraru nu a mai putut funcţiona.

Având în vedere situaţia de urgenţă înregistrată şi ţinând cont de faptul că nivelul în lacul de acumulare Vidraru avea o tendinţă de creştere rapidă, reprezentanţii Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş au dispus, începând cu ora 10.00 deschiderea celor două vane de la golirea de fund pentru deversarea unui debit de 160 mc/s. In data de 10 iunie 2015 – ora 10.00, debitul evacuat total din lacul de acumulare Vidraru – r. Arges a fost de  280 mc/s – corespunzător unei probabilităţi de 0,1%.

La ora 10.00, deversările controlate efectuate, au condus la crearea unei unde de viitură ce a pus în pericol localităţile aflate în aval: Arefu, Corbeni, Albeştii de Argeş, Cicăneşti, Valea Danului, Valea Iaşului, Curtea de Argeş.

La ora 11.00, ca urmare a creării undei de viitură şi instabilităţii amenajărilor hidrotehnice, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş, în colaborare cu S.H. Curtea de Argeş au propus preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă să dispună declararea „STĂRII DE ALERTĂ”, introducerea semnalului ALARMĂ LA DEZASTRE şi evacuarea populaţiei şi bunurilor materiale din localităţile : Arefu, Corbeni, Albeştii de Argeş, Cicăneşti, Valea Danului, Valea Iaşului, Curtea de Argeş.

La data de 10 iunie 2015, ora 13.00,  inundaţiile produse au provocat numeroase distrugeri materiale. Au fost afectate căile de comunicaţii rutiere,  fiind avariate construcţii, poduri, lucrări hidrotehnice – acumularea Curtea de Argeş, punând în pericol localităţile situate în aval.

Pe timpul acţiunilor de autoevacuare mai multe persoane au fost  surprinse de unda de viitură şi s-au refugiat în zone protejate, de asemenea existau indicii că mai multe persoane sunt înecate în zona barajelor Vidraru si Curtea de Argeş, iar în zona barajului Curtea de Argeş au fost semnalate deversări de reziduri petroliere pe suprafaţa apei, provenite din amonte.

Prin această simulare s-au urmărit: verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional – decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii ; verificarea modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii ; verificarea modului de utilizare a Harţilor de Hazard şi de Risc la Inundaţii şi introducerea acestora în Planurile Locale şi Judeţene de Apărare Împotriva Inundaţiilor; verificarea modului în care administraţiile publice locale cunosc procedurile elaborate de către Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor; verificarea modului în care se primesc şi transmit informaţiile între structurile implicate în scenariul exerciţiului de simulare ; verificarea modului în care membrii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă cunosc prevederile Planurilor Locale de Apărare Împotriva Inundaţiilor; verificarea modului în care şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă cunosc atribuţiile ce le revin pentru managementul riscului la inundaţii la nivel local ; verificarea modului în care este organizat fluxul informaţional pentru avertizarea populaţiei, până la nivelul fiecărui sat aparţinător al unităţii administrativ teritoriale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email