Criterii „dure” de evaluare a personalului Spitalului Municipal

„Capacitatea de a Iua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea” este unul dintre ele

Personalul de execuţie şi de conducere din cadrul Spitalului Municipal Curtea de Argeş va fi evaluat în funcţie de câteva criterii aprobate de Consiliul Local săptămâna trecută. Decizia locală stabileşte „criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și fișele de evaluare a personalului de execuție și de conducere din cadrul Spitalului Municipal Curtea de Argeș. Astfel, criteriile pentru funcțiile de execuție sunt „cunoștinte și experiență profesională, promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului, calitatea lucrarilor executate și a activităților desfăşurate, asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină, intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a maaterialelor cu încadrarea în normativele de consum, adaptarea la complexitatea muncii, inițiative și creativitate, condiții de muncă”, etc.

Pentru funcțiile de conducere se vor utiliza suplimentar și alte criterii de evaluare – cunoștinte despre scopul, obiectivele și rolul structurii în ansamblul unității, capacitatea de a Iua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea, capacitatea de organizare și de coordonare a activității structurii, capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual și de bună colaborare cu alte structuri.

De asemenea, evaluările vor viza  „capacitate profesională în termeni de cunoștinte și abilitați profesionale necesare pentru a îndeplini, în mod optim, sarcinile și atribuțiile de serviciu, aplicarea corectă și eficientă a cunoștințelor, capacitatea de a comunica în mod clar, coerent și eficient în formă scrisă și orală”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email