Crescătorii de ovine şi caprine pot depune cereri pentru subvenţii la APIA Argeş

În această perioadă, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) se primesc cereri pentru acordarea sprijinului financiar destinat efectivelor de oi şi capre pe care le deţin fermierii din judeţ. Pentru a beneficia de prima pe cap de animal, solicitanţii trebuie să depună cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul judeţean APIA situat pe şoseaua Câmpulung Muscel, în zona Podul Viilor, până la data de 30 aprilie.
Ce condiţii trebuie să îndeplinească fermierii
Potrivit reprezentanţilor APIA, pentru a beneficia de sprijinul financiar, fermierii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei. De asemenea efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei; efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013.
Totodată, cererile depuse de fermieri trebuie să fie vizate de o asociaţie a crescătorilor de ovine/caprine legal constituită şi însoţite de buletinul de identitate al solicitantului, codul unic de înregistrare şi certificatul de înregistrare. „Efectivul din exploataţie solicitat la plată trebuie să fie identificat şi înregistrat conform legislaţiei în domeniu. Astfel, animalele născute înainte de 1 ianuarie 2008 trebuie să aibă o crotalie auriculară simplă, cele născute între 1 ianuarie 2008 şi 31 decembrie 2009, două crotalii auriculare simple, iar cele născute după data de 1 ianuarie 2010 trebuie să aibă o crotalie auriculară simplă şi una electronică”, a explicat Nicolae Tomescu, şeful centrului local al APIA.
Controale la crescătorii de animale care solicită sprijinul financiar
De asemenea, pentru a putea viza cererile fermierilor, asociaţiile crescători de animale trebuie să respecte mai multe condiţii: certificatul de înregistrare fiscală; hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei; adeverinţă eliberată de federaţia crescătorilor de ovine/caprine din care să reiasă calitatea de membru a asociaţiei; bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară; dovada că au cel puţin un angajat specialist, de minimum 10 luni până la data depunerii documentaţiei.
Efectivul de ovine sau caprine pentru care fermierii au solicitat subvenţia trebuie să fie menţinut în exploataţie în perioada 3 mai – 3 august 2013, la adresa menţionată în cerere, în vederea efectuării de către APIA a controlului la faţa locului. „Cei care beneficiază de sprijinul financiar trebuie să fie de acord cu controlul şi să permită accesul la faţa locului persoanelor desemnate. Efectivul de animale trebuie menţinut la adresa menţionată în cerere. Spre exemplu dacă solicitantul a scris în cerere că animalele se află într-o anumită zonă sau munte, acolo trebuie să fie găsite de cei care fac controlul”, a spus Nicolae Tomescu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email