Copiii cu părinţii plecaţi în străinătate, prea „scumpi” pentru cei care îi au în grijă

La Curtea de Argeş a avut loc zilele trecute un seminar destinat bunicilor, cei care au grijă de nepoţii lor în vreme ce părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate. De la începutul acestui an legile s-au schimbat, iar obligaţiile celor care au în grijă copiii fără părinţi precum şi cele ale serviciilor sociale sunt mai multe.

O nouă reglementare legală care a intrat în vigoare la începutul acestui an, referitoare la situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, aduce cheltuieli în plus pentru cei care îngrijesc minorii şi muncă multă pentru serviciile sociale din primării. Iată o sinteză a celor mai importante obligaţii pe care le au autorităţile statului şi persoanele care au în grijă minorii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate.

Autoritatea părintească, delegată prin instanţă

În primul rând, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţară. Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui. Persoană desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti pe perioada lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an. Bunicii prezenţi la seminarul de la Primărie s-au plâns că o procură îi costă 1000 de lei pe an. „Am doi copii, două fetiţe, ale fetei mele, şi m-au costat procurile 40 de milioane pe doi ani, fără să primesc vreo chitanţă pentru ei”, a spus o femeie.

Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) din cadrul Primăriei Curtea de Argeş solicită anual, în ultimul trimestru al anului, unităţilor şcolare care funcţionează pe raza lor administrativ-teritorială, date şi informaţii cu privire la copiii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate, cei cu părintele unic susţinător plecat în străinătate, copiii cu un singur părinte plecat în străinătate, copiii reveniţi în ţară după o perioada de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.

Cei care au în grijă minori trebuie să dovedească faptul că ţin legătura cu părinţii copiilor

După primirea datelor, SPAS are obligaţia de a se deplasa la adresa la care sunt îngrijiţi copiii, iar persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil cu părinte/părinţi plecat/plecaţi la muncă în străinătate are obligaţia de a pune la dispoziţia Serviciului toate datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care pot fi contactaţi părinţii în străinătate şi de a face dovadă că menţine legătură cu aceştia.

 

Delegarea autorităţii părinteşti se face prin hotărâre judecătorească, iar în primele 6 luni după primirea copiei hotărârii de delegare a autorităţii părinteşti Serviciul Public de Asistenţă Socială realizează o dată la două luni vizite la domiciliul persoanelor desemnate de instanţa, în vederea informării şi consilierii acestora cu privire la răspunderea pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Ulterior vizitele vor fi realizate semestrial. După efectuarea vizitei, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială întocmeşte un raport privitor la evoluţia copilului şi a modului în care acesta este îngrijit, care să cuprindă în mod obligatoriu informaţii cu privire la performanţele şcolare, starea fizică a copilului, grupul de prieteni şi anturajul copilului/copiilor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email