CONVOCARE

 

În baza legii 1/2005 și a Actului constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești ARGCOMS SCM, administratorul unic, președinte jr. Sandu Nichita, convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Victoriei, nr. 7 pentru data de 15.03.2024, ora 9.00, având următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului privind activitatea economică pe anul 2023, în baza contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2023;
 2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 (bilanțul contabil-F10, contul de profit și pierdere – F20, date informative – F30, situația activelor imobilizate – F40);
 3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2023;
 4. Raportul reprezentantului membrilor cooperatori pentru anul 2023;
 5. Aprobarea Programului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate economică și socială pentru exercitiul financiar 2024 precum și strategia de viitor pentru o perioada de 3-5 ani;
 6. Aprobarea Hotărârii de salarizare a personalului pentru anul 2024 și a renumerației administratorului și clauzele generale privind raporturile de muncă, de stabilire a repaosului săptămânal care să fie acordat și în timpul săptămânii pentru a nu prejudicia desfășurarea normală a activității de turism meșteșugăresc și „Fabrica lui Moș Crăciun”;
 7. Aprobarea organigramei a S.C.M. ARGCOMS și a S.C. FABRICA LUI MOȘ CRĂCIUN S.R.L.;
 8. Stabilirea facilitaților acordate de legea 165/10.07.2018 privind biletele de valoare în limita posibilităților financiare ale firmei precum și alte ajutoare prevăzute de Legea 1/2005, Statutul ARGCOMS SCM și alte acte normative în domeniu, coroborate cu Codul Fiscal, biletele de transport;
 9. Aprobarea unei indemnizații de conducere fixe pentru administrator, în afara drepturilor ce decurg din calitatea de membru cooperator conform art. 45 alin. 7 din Legea 1/2005. Stabilirea unei indemnizații fixe pentru comisia de cenzori, conform art. 47 alin. 8 din Legea 1/2005;
 10. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2024, cu fonduri europene pentru 3 programe:
 • implementarea proiectului P.R.S.M. 1.3A, sprijin pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici 2023;
 • digitalizarea IMM-urilor în adoptarea tehnologiilor digitale – apel 1 finanțată prin P.N.R.R.;
 • continuitatea sustenabilității Programului ELECTRIC UP cu o putere de 27 KWp, în mun. Curtea de Argeș str. Victoriei, nr. 7;
 1. Aprobarea planului de reparații, modernizări și investiții pentru anul 2023, conform anexă.
 2. Aprobarea constituirii de provizioane în funcție de necesitate;
 1. Aprobarea indicatorilor de performanță pentru administrator pentru anul 2023 la nivelul realizatului din 2023;
 2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar al anului 2023;
 3. Aprobarea listei cu indicatorii de performanță pentru administator pe anul 2024;
 4. Încetarea de drept a calității de membru cooperator, conform art. 68 lit.a și d din statutul ARGCOMS SCM;
 5. Aprobarea cooptării unor membrii cooperatori;
 6. Aprobarea constituirii și utilizării de rezerve legale, statutare sau contractuale, precum și a altor rezerve. Aprobarea prelevării unui procent de 0,5% din profitul net pentru rezerva statutară;
 7. Alegerea administratorului unic și președinte al ARGCOMS S.C.M. pentru un mandat de 4 ani;
 8. Alegerea cenzorului și a cenzorului supleant pentru un mandat de 3 ani;
 9. Diverse;
 10. Aprobarea proiectului Hotărârii Adunării Generale Ordinare.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi publicată în ziarul Interes Argeșean.

În cazul când la data ora convenite nu se îndeplinește qvorumul de ședință cerut de Legea 1/2005, Adunarea Generală Ordinară se va convoca în data de 18.03.2024, ora 9.00, conform art. 36, pct. 4 din actul normativ mai sus menționat.

Administrator unic,

Președinte,

jr. Sandu Nichita

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email