CONVOCARE

În baza legii 1/2005 și a Actului constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești ARGCOMS SCM, administratorul unic, președinte jr. Sandu Nichita, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor cooperatori la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Victoriei, nr. 7 pentru data de 03.04.2022, ora 8.00, având urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea sau validarea contractelor de închiriere, concesiune, asociere în participațiune încheiate de la ultima adunare generală până în prezent;
  2. Aprobarea vânzării unor mijloace fixe corporale, obiecte de inventar și active corporale; aprobarea dezafectării și desființării unor mijloace fixe deteriorate de natura clădirilor și instalațiilor care nu mai corespund din punct de vedere tehnic si a căror durată de functionare normată a expirat;
  3. Aprobarea situației părților sociale ale membrilor cooperatori și a capitalului social al ARGCOMS S.C.M. la 31.12.2022;
  4. Majorarea capitalului social al ARGCOMS S.C.M. prin subscrierea ca aport la capitalul social cu 67 părți sociale ale membrilor cooperatori asociați la data de 31.12.2022, conform părților subscrise de fiecare asociat în parte.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi publicată în ziarul Interes Argeșean.

În cazul când la data și ora convenite nu se îndeplinește qvorumul de ședință

cerut de Legea 1/2005 și Statutul ARGCOMS S.C.M., Adunarea Generală Extraordinară se va convocă în data de 04.04.2023, ora 8.00 conf. art. 36, pct. 4 din actul normativ mai sus menționat.

 

Administrator unic,

Sandu Nichita

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email