Controale ale ITM Argeș în parchetele forestiere

În lunile iulie și august  2022 ITM Argeș a derulat Acţiunea de verificare a respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.
Obiectivele acestei acțiuni au fost creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce priveşte  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi luarea tuturor măsurilor necesare, iar în vederea prevenirii accidentelor de muncă – diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de exploatare forestieră, precum şi activităţi de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere și eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul exploatărilor forestiere.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 13 controale și aplicate un număr de 18 sancțiuni contravenționale,  valoarea totală a amenzilor fiind de  37.000 lei.
Principalele deficiențe constatate au fost neinstruirea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă la angajare/periodic a lucrătorilor, neautorizare exercitare meserii, neasigurare control medical la angajare/periodic finalizat prin fișă de aptitudine, neasigurarea exploatării fără pericole a instalațiilor de ridicat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email