Contractul de aproape două milioane de euro pentru gestionarea inteligentă a iluminatului public a fost scos la licitaţie

Primăria Curtea de Argeş a scos la licitaţie pe sistemul electronic de achiziţii publice, săptămâna trecută,  contractul pentru „Servicii de elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții pentru obiectivul de investiții Eficienţa energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în Municipiul Curtea de Argeş”.

Obiectul viitorului contract de achiziție publică îl reprezintă servicii de elaborare proiect tehnic de execuție, inclusiv detalii de execuție, asistenţă tehnică din partea proiectantului și lucrări de construcții în acestui proiect finanțat prin POR . Valoarea estimată a contractului este în cuantum de 7.321.641,00 lei (fără TVA) constituită astfel – 1. Pentru serviciile de proiectare – valoarea estimată de 150.000,00 lei formată din servicii de întocmire a documentațiilor necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții: 25.500,00 lei, servicii de Elaborare a Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție: 84.500,00 lei, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor: 40.000,00 lei.

7,171 milioane de lei costă lucrările propriu zise

Pentru execuția lucrărilor valoarea estimată este de 7.171.641,00 lei şi  este formată din cheltuieli pentru amenajarea terenului: 35.000,00 lei, cheltuieli pentru protecția mediului: 25.000,00 lei, cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților: 40.000,00 lei, cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (Alimentarea cu energie electrică): 60.000,00 lei, cheltuieli pentru construcții și instalații: 6.808.141,00 lei, dotări : 12.000,00 lei, active necorporale: 115.000,00 lei, cheltuieli pentru organizarea de șantier: 68.500,00 lei , pregătirea personalului de exploatare: 5.000,00 lei, probe tehnologice și teste: 3.000,00 lei.

Valoarea estimata a contractului de achiziție nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse și neprevăzute stabilită în bugetul proiectului, respectiv suma de 693.514,10 lei, fără TVA, aceasta putând fi accesata, după caz, în situația în care sunt îndeplinite cerințele legale privind utilizarea acestor sume. Licitaţia are loc pe 3 decembrie 2020.

Obiectivul general al proiectului  vizează reabilitarea/modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Curtea de Argeș, care să contribuie la reducerea emisiilor de carbon şi creșterea eficienței energetice. Astfel,  sistemul de iluminat public va fi extins cu 2,20 km şi vor fi montate 2860 de aparate LED.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email