Continuă repartizarea candidaţilor prin detaşare la cerere şi suplinire

În această perioadă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş se desfăşoară şedinţele publice pentru soluţionarea completărilor de normă didactică şi a detaşărilor cadrelor didactice titulare a căror normă a fost diminuată ca urmare a restructurării reţelei şcolare sau a formaţiunilor de studiu, precum şi repartizarea candidaţilor prin detaşare la cerere şi suplinire. Şedinţele publice de repartizare se vor desfăşura după următorul grafic:
n Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile – 19 august;
n Ocuparea posturilor didactice de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire şi repartizarea candidaţilor prin suplinire –  perioada 20- 21 august;
n Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile – perioada 24 – 27 august
n Emiterea şi  comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră – 31 august.
După ultima etapă a repartizării posturilor în învăţământul argeşean au rămas vacante aproape 250 de locuri pentru suplinitori, dar şi 50 de catedre. Disciplinele la care există catedre libere sunt următoarele: arte, discipline tehnice şi învăţământ special. Pentru posturile vacante se va organiza un nou concurs pe 28 august. La prima etapă  a examenului de titularizare care s-a desfăşurat în judeţul Argeş au fost înscrişi 2.646 de candidaţi, dintre care 455 de dascăli nu s-au prezentat. Astfel, cei 2.209 de profesori s-au luptat pentru cele 188 de catedre scoase la concurs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email