Contestaţia pentru dirigenţia de şantier pentru marea asfaltare a fost respinsă

Ieri, pe site-ul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) şi pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) a apărut decizia de respingere a contestaţiei formulate de un participant la licitaţia pentru dirigenţia de şantier a proiectului de asfaltare de la Curtea de Argeş. După cum ziarul nostru v-a informat în exclusivitate, Teglaş Nemţoiu Augustin Întreprindere Individuală a contestat procedura licitaţiei, dar fără succes.
Ce zice CNSC
Prin decizia publicată ieri, CNSC „admite excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei invocată de intervenientul SC Alpha Design-Build Group SRL. respinge ca tardiv introdusă contestaţia formulată de către Teglaş Nemţoiu Augustin Întreprindere Individuală, în contradictoriu cu Primăria municipiului Curtea de Argeş”, şi dispune continuarea procedurii de atribuire.
Prin contestaţia depusă de Teglaş Nemţoiu Augustin Întreprindere Îndividuală, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, (…), împotriva rezultatului procedurii, emis de către primăria
municipiului Curtea de Argeş, în calitate de autoritate contractantă,(…), în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect „servicii de dirigenţie de şantier pe perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului – creşterea calităţii infrastructurii rutiere în municipiul Curtea de Argeş”, s-a solicitat anularea rezultatului procedurii de atribuire şi a tuturor actelor subsecvente, obligarea autorităţii contractante să ia măsuri de remediere a erorilor din procesul de evaluare a ofertelor, aplicarea corectă a criteriilor de calificare, declararea ca admisibilă, conformă şi acceptabilă a ofertei contestatorului, precum şi declararea câştigătoare a ofertei contestatorului în urma aplicării corecte a criteriului stabilit în documentaţia de atribuire şi anume „preţul cel mai scăzut”. Contestaţia fiind respinsă, dirigenţia de şantier pentru marea asfaltare va fi asigurată de SC Alpha Design-Build -Group SRL, lider al asocierii SC Alpha Design-Build -Group SRL – SC Egis România, în calitate de ofertant desemnat câştigător al contractului de achiziţie publică.
Cine este SC SC Alpha Design-Build-Group
Despre SC Alpha Design-Build –Group presa scrie că i-ar fi aparţinut omului de afaceri Cătălin Nicolae, din Piteşti, dar acesta şi-ar fi vândut acţiunile de curând. Societatea este puternică, şi a participat, de una singură sau în asociere, la multe licitaţii pentru construcţii sau asfaltări în valoare de milioane de euro. De altfel, SC Alpha Design-Build –Group este una din firmele care s-au înscris şi la licitaţia pentru marea asfaltare de la Curtea de Argeş, dar nu a avut succes. Acum, se va ocupa de supravegherea lucrărilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email