Consiliul Superior al Magistraturii – „funcţia managerială la Judecătoria Curtea de Argeş a fost exercitată necorespunzător”

Judecătoria Curtea de Argeş a dat publicităţii zilele trecute raportul de activitate pentru anul 2015. Documentul relevă faptul că numărul dosarelor nou intrate a înregistrat o scădere, iar calificativele obţinute au variat de la „foarte eficient” la „eficient”.

4688 cauze într-un an

Judecătoria Curtea de Argeş este o autoritate publică fără personalitate juridică, în circumscripţia ei teritorială fiind arondate 21 de localităţi, respectiv municipiul Curtea de Argeş şi alte 20 de comune. Conducerea instanţei este asigurată de un preşedinte şi de colegiul de conducere alcătuit din 3 membri (preşedintele – membru de drept şi alţi doi judecători, aleşi prin vot secret). În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2015 preşedinte al instanţei a fost judecătorul Bratu Marian-Mirel, potrivit raportului menţionat.

În anul 2015, pe rolul Judecătoriei Curtea de Argeş au fost înregistrate în total 3077 de cauze nou-intrate (din care 124 ca dosare asociate), la care s-au adăugat un număr de 1611 cauze rămase în stoc la data de 31 decembrie 2014, rezultând un volum total de 4688 cauze.

Comparativ cu anul 2014, numărul dosarelor nou-intrate a cunoscut o scădere, de la 4041 la 3077, dar încărcătura pe judecător a cunoscut o creştere semnificativă din cauza fluctuaţiei personalului.

În cursul anului 2015, au fost înfiinţate două completuri specializate în judecarea cauzelor penale şi în materie contravenţională, celelalte completuri judecând restul cauzelor în materie civilă. Cererile de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi au fost soluţionate de toţi judecătorii instanţei.

Încărcătura pe judecător – calculată în raport de numărul de dosare aflate pe rol în anul 2015 (exclus cele suspendate) a fost de 669,7 dosare în medie pe judecător, iar încărcătura pe judecător – calculată în raport de numărul de dosare aflate pe rol în anul 2014 (excluse cele suspendate) a fost de 687,4 dosare.

Când au fost judecătorii „foarte eficienţi”

În perioada de referinţă, 01 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015, instanţa a înregistrat un număr de 2953 dosare nou-intrate şi un număr de 3193 dosare soluţionate, încadrându-se la acest indicator în gradul „FOARTE EFICIENT”.

La data de 31 decembrie 2015, din totalul de 1370 dosare aflate în stoc, un număr de 92 dosare, reprezentând un procent de 6,72 %, sunt mai vechi de un an şi şase luni.

În consecinţă, la acest indicator Judecătoria Curtea de Argeş s-a încadrat în gradul „EFICIENT”.

Grefierul-arhivar, cercetat disciplinar

„În anul 2015 judecătorii şi ceilalţi angajaţi ai instanţei au respectat normele legale, pe cele ale regulamentului şi pe cele privind deontologia şi etica profesională, manifestând interes pentru creşterea performanţei şi a responsabilităţii, a imaginii justiţiei în ansamblu şi exercitându-şi cu bună-credinţă şi eficienţă atribuţiile de serviciu ce le sunt stabilite prin lege sau le-au fost date de conducerea instanţei”, arată raportul de activitate.

A fost constatată o singură excepţie, când grefierul-arhivar a săvârşit unele abateri disciplinare, demarându-se în luna decembrie 2015 procedura cercetării disciplinare a acestuia.

În cursul anului trecut niciun judecător ori membru al personalului auxiliar nu a fost sancţionat disciplinar pentru săvârşirea vreunei abateri disciplinare.

La nivelul Consiliului Superior al Magistraturii au fost verificate însă de către Inspecţia Judiciară un număr de patru sesizări formulate de petenţi în legătură cu modul de instrumentare al dosarelor de către judecătorii din cadrul instanţei. În toate acele situaţii, soluţiile au fost de clasare, deoarece nu s-a confirmat existenţa unor indicii de săvârşire a vreunei abateri disciplinare de către judecătorii menţionaţi în sesizări, astfel că nu s-a impus luarea unor măsuri.

Controale de la Inspecţia Judiciară

În anul 2015 activitatea Judecătoriei Curtea de Argeş a făcut obiectul unor controale tematice şi la nivel general efectuate de inspectori din cadrul Inspecţiei Judiciare de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii.

Controlul general s-a realizat pe raza teritorială a Curţii de Apel Piteşti în luna octombrie 2015, Judecătoria Curtea de Argeş fiind înregistrată la sfârşitul semestrului I cu calificativul „satisfăcător”, raportat la cele cinci criterii de eficienţă stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii.

În raportul final întocmit ca urmare a acestui control s-a consemnat că funcţia managerială, în perioada 2013-2015 (fără să se menţioneze cu exactitate şi intervale de timp determinate, ţinând seama că în acest interval funcţia de preşedinte a fost ocupată de doi judecători), a fost exercitată necorespunzător, problemele majore fiind identificate în activitatea grefierului-şef al instanţei şi a grefierului delegat la Biroul de executări penale.

S-au stabilit măsurile ce urmează a fi luate de conducerea Judecătoriei, sub monitorizarea conducerii Tribunalului Argeş şi Curţii de Apel Piteşti, după o perioadă de trei luni de zile trebuind întocmit un raport care să evidenţieze remedierea deficienţelor.

Relaţia dintre Judecătoria Curtea de Argeş şi Parchetul de pe lângă aceasta a fost una foarte bună, neexistând situaţii care să suscite discuţii sau să creeze nemulţumiri, precizează documentul citat.

„Referitor la relaţia dintre instanţa noastră şi Curtea de Apel Piteşti, aceasta a fost una bună, cu menţiunea că uneori conducerea Curţii a efectuat unele acte unilaterale cu impact negativ asupra activităţii Judecătoriei Curtea de Argeş, fără să consulte conducerea noastră ori să ţină seama de solicitările acesteia. Ne referim aici la situaţia grefierilor delegaţi la alte instanţe, cu privire la care preşedintele Judecătoriei nu a avut vreun drept de opţiune în alegerea acestor grefieri, mai ales că, la momentul delegării lor iniţiale, grefierii respectivi nici nu au fost de acord cu această măsură”, conform raportului.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email