Consiliul Local îşi încalcă propriul regulament

Despre Regulamentul Consiliului Local Curtea de Argeş, aprobat la începutul anului, ziarul nostru a mai scris. În numerele anterioare v-am prezentat pe larg atribuţiile aleşilor locali şi am constatat împreună cam cât fac aceştia din ceea ce ar trebui să facă.
O problemă mare la Curtea de Argeş este legătura cetăţeanului cu cei pe care i-a ales. Audienţe nu prea se ţin, pe site-ul domnuleprimar.ro nu intră nimeni de la Primărie, iar cetăţenii aşteaptă cu anii un răspuns la petiţiile depuse. Teoretic, se pot depune online, pe site-ul Primăriei, dar probabil că nimeni vreodată nu a luat în seamă acest mijloc de comunicare cu cetăţenii, pentru că e imposibil să vezi pe unde, pe la ce birou a ajuns o petiţie depusă nu online, ci la Registratură. Asta se întâmplă în ciuda faptului că s-au cheltuit bani mulţi pe un proiect care ar fi trebuit să îmbunătăţească circuitul documentelor în instituţie. Nu doar unii dintre funcţionari nu îşi fac treaba, însă, ci întreg Consiliul Local nu îşi respectă propriul Regulament, încălcând astfel legea.
„Semestrial, personalul aparatului permanent  şi serviciile subordonate consiliului local vor prezenta rapoarte de activitate”
Conform Regulamentului Consiliului Local, „Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special şi sunt transmise primarului pentru a fi repartizate compartimentelor de specialitate pentru a fi analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare”. Asta se ştie. Ce nu ştiu argeşenii însă este faptul că, potrivit aceluiaşi Regulament, „semestrial, în şedinţă ordinară, consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor”, şi tot semestrial „în şedinţele ordinare din lunile ianuarie şi iulie, personalul aparatului permanent  şi serviciile subordonate consiliului local vor prezenta rapoarte de activitate”. În plus, „Consiliul poate solicita rapoarte de activitate compartimentelor de execuţie din cadrul primăriei, care le vor prezenta în şedinţa imediat următoare, dar nu mai des de două ori pe an”.
De asemenea, „Comisiile de specialitate vor organiza cel puţin trimestrial primirea în audienţă a cetăţenilor, conform unui grafic afişat la avizier”.
Iată ce alte obligaţii mai au consilierii – „Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului”.
Desigur că nimeni nu respectă nimic din cele de mai sus, chiar dacă obligaţiile sunt prevăzute în Regulamentul pe care aleşii l-au votat şi prin urmare şi l-au însuşit. E adevărat însă că, potrivit aceluiaşi Regulament, „aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin”, iar nerespectarea unui act asumat poate fi o faptă pentru care să răspundă. Civil sau penal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email