Consiliul Local a aprobat taxele şi impozitele pentru 2015

Consiliul Local Curtea de Argeş a aprobat, la sfârşitul săptămânii trecute, taxele şi impozitele pe care le vom plăti în 2015. Sunt exact la fel ca cele din 2014, au afirmat consilierii, care au votat fără să pună vreo întrebare.
Astfel, impozitul și taxa pe teren se datorează către bugetul local al municipiului în care este amplasat terenul.
 Pentru terenurile proprietate publică sau privată a municipiului, concesionate, date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcină fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren.
 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu o sumă prevăzută într-o anexă a hotărârii.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu sumă corespunzătoare din anexa nr. 2 literă B, iar acest rezultat se înmulțește cu 4, coeficientul de corecție corespunzător municipilului Curtea de Argeș. În numerele viitoare ale ziarului nostru vă vom informa cu privire la celelalte taxe şi impozite locale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email