Consilierii şi viceprimarul, obligaţi să prezinte un raport anual de activitate

Consiliul Local Curtea de Argeş are un Regulament de funcţionare pe care nu-l respectă. Cetăţenii trebuie să ştie că, potrivit articolului  77 al acestui Regulament, au dreptul să se adreseze cu petiţii Consiliului Local. Acestea se înscriu într-un registru special şi sunt transmise primarului pentru a fi repartizate compartimentelor de specialitate pentru a fi analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare. De asemenea, „semestrial, în şedinţă ordinară, consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor”, şi tot semestrial „în şedinţele ordinare din lunile ianuarie şi iulie, personalul aparatului permanent  şi serviciile subordonate Consiliului Local vor prezenta rapoarte de activitate. În plus, Consiliul poate solicita rapoarte de activitate compartimentelor de execuţie din cadrul Primăriei, care le vor prezenta în şedinţa imediat următoare, dar nu mai des de două ori pe an.

O altă prevedere importantă a Regulamentului este cea potrivit căreia „comisiile de specialitate vor organiza cel puţin trimestrial primirea în audienţă a cetăţenilor, conform unui grafic afişat la avizier”.

După ce au ajuns în Consiliu, aleşii locali, membri ai unui partid,  sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii”, iar „fiecare consilier, precum şi viceprimarul, sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email