Consilierii locali încalcă legea la fiecare şedinţă

Consiliul Local Curtea de Argeş are un regulament de funcţionare, aprobat şi votat de toţi consilierii, deci asumat de fiecare în parte şi de
toţi împreună. Asta nu înseamnă însă că aleşilor locali le pasă de asta, pentru că la fiecare şedinţă Regulamentul este încălcat.
Printre prevederile documentului menţionat, prevederi de care nimeni nu ţine cont, se numără şi cele de la articolul 77. Astfel, potrivit acestora, „orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special şi sunt transmise primarului pentru a fi repartizate compartimentelor de specialitate pentru a fi analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare”. Odată ce au ajuns la Consiliul Local, în niciun caz nu trebuie uitate prin sertare, cum se întâmplă acum, ci „semestrial, în şedinţă ordinară, consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor”. De asemenea, tot semestrial, „în şedinţele ordinare din lunile ianuarie şi iulie, personalul aparatului permanent  şi serviciile subordonate consiliului local vor prezenta rapoarte de activitate”. În plus, „consiliul poate solicita rapoarte de activitate compartimentelor de execuţie din cadrul primăriei, care le vor prezenta în şedinţa imediat următoare, dar nu mai des de 2 ori pe an”.

Întâlniri trimestriale cu cetăţenii

Că nimeni nu are o evidenţă a petiţiilor adresate Consiliului Local Curtea de Argeş şi nimeni, niciodată, nu a analizat modul de soluţionare” a acestora, se ştie. Dar aleşii locali trebuie să-şi amintească, pentru că ei au votat asta, că, potrivit articolului 90 al aceluiaşi Regulament, sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

 

La Curtea de Argeş, comunicarea la nivel instituţional este în grea suferinţă. Chiar dacă Regulamentul de funcţionare a Consiliului Local prevede că „fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului”, în actualul mandat un singur consilier a făcut public raportul de activitate, o singură dată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email