Conform specialiștilor, la Curtea de Argeș lipsește ”o viziune urbanistică și peisagistică integratoare”

Conform specialiștilor care au realizat Strategia de dezvoltare  a municipiului, Curtea de Argeș are câteva puncte tari și alte puncte slabe din punct de vedere al dezvoltării urbane. Astfel, punctele tari ale municipiului sunt – Grad ridicat de reziliență teritorială (pe o rază de aproximativ 160 km (rutier) se regăsesc patru centre urbane majore: Brașov, Craiova, București, Ploiești); Situarea la o distanță de 40 km față de două municipii reședință de județ (Pitești 37 km) și Râmnicu Vâlcea (36 km); Cadru natural deosebit; Indice de conectivitate urbană superior municipiilor din județul Argeș și regiunii Sud Muntenia; Centru industrial, în care predomină industria electrotehnică și alimentară; Prezența râului Argeș, a cărui albie poate fi valorificată în scopuri de agrement; Proximitatea față de traseul autostrăzii A1; Situarea la intersecția drumurilor naționale 7C și 73C; Patrimoniu cultural/construit de interes național; Rata scăzută a marginalizării; Interes ridicat al administrației publice locale pentru dezvoltare urbană.

În același timp, punctele slabe sunt – Lipsa unei viziuni urbanistice și peisagistice integratoare; Lipsa terenurilor pentru investiții; Lipsa infrastructurii tehnico-edilitare în zonele nou dezvoltate; Numărul și calitatea redusă a spațiilor publice precum și calitatea redusă a spațiilor verzi din cartierele de blocuri; Trafic rutier intens pe majoritatea drumurilor principale; Lipsa unei abordări integrate asupra dezvoltării și a investițiilor, a coordonării dintre proiectele de investiții și cele de transport și de infrastructură edilitară; Peisaj urban afectat de fațade ale blocurilor neîntreținute precum și de rețeaua aeriană de cabluri; Supraaglomerarea zonei centrale și poluarea generată de traficul rutier intens ce tranzitează municipiul; Supraaglomerarea spațiului dintre blocuri și trotuare cu mașini parcate; Slaba dezvoltare a infrastructurii de mobilitate alternativă; Lipsa unei variante ocolitoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email