Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Primarul are obligaţia să rezolve „treburile publice”

Cetăţenii din Curtea de Argeş, nemulţumiţi de tot felul de lucruri, înjură, de-a valma, primăria, primarul, viceprimarul, Consiliul Local şi pe toţi cei din administraţia locală cu care intră în contact la un moment dat pentru problemele pe care le au. Interes Argeşean vă spune cine ce trebuie să facă, ce atribuţii au primarul, viceprimarul şi funcţionarii publici, astfel încât dumneavoastră să ştiţi la cine să vă duceţi exact pentru problema pe care o aveţi şi pe cine să trageţi la răspundere atunci când nu vă este rezolvată. Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF )a Primăriei stabileşte clar atribuţiile fiecărui om din primărie şi din serviciile subordonate. Iată câteva dintre atribuţiile primarului.
Primarul funcţionează ca autoritate administrativă autonomă şi rezolvă treburile publice din municipiu, în condiţiile prevăzute de lege. Statutul juridic al primarului cuprinde şi calitatea de reprezentant al statului în municipiu. Ca atare, el are nu numai calitatea de demnitar ales, ci şi pe aceea de şef al administraţiei publice locale aflat „în serviciul acesteia”. Atribuţiile ce revin primarului sunt stabilite de lege sau încredinţate de către consiliul local:
– Primarul exercită funcţia de ordonator principal de credite;
– Primarul numeşte şi eliberează din funcţie personalul din aparatul de specialitate al primarului, cu excepţia secretarului;
– Primarul controlează activitatea personalului din aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de deservire.
Primarul constată încălcările legii şi adoptă măsurile legale pentru înlăturarea acestora sau, după caz, sesizează organele competente. Primarul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.Acestea devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. Aparatul de specialitate al primarului cuprinde funcţionarii publici şi personalul contractual din direcţii, servicii şi compartimente prevăzute în organigramă şi în regulamentul de funcţionare.
În numerele viitoare ale ziarului nostru vă vom spune care sunt atribuţiile viceprimarului, secretarului şi fiecărui compartiment din Primărie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email