Condamnaţii la muncă în folosul comunităţii vor lucra inclusiv în şcoli şi grădiniţe

Consiliul Local Curtea de Argeş a stabilit domeniile, serviciile publice şi locurile în care contravenienţii, persoane fizice, vor executa sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii. Astfel, cei pe care instanţa i-a condamnat la muncă în folosul comunităţii, şi o vor presta la Curtea de Argeş, vor lucra la întreţinerea şi igienizarea locurilor de agrement, parcurilor, drumurilor, spaţiilor verzi, a bazelor sportive, a sălilor de sport şi a complexului de nataţie, dar şi la întreţinerea şi activităţi de curăţenie în spital, grădiniţe, creşe, şcoli şi licee. Consilierii au avut obiecţii la unităţile şcolare, şi au cerut asigurări că infractorii nu vor intra în contact cu copiii.

Persoanele condamnate la muncă în folosul comunităţii vor mai lucra la văruirea pomilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Curtea de Argeş, la deszăpezirea drumurilor municipiului şi la curăţirea de vegetaţie uscată, deresturi menajere şi resturi din construcţii a terenurilor aflate în proprietatea Municipiului.

Pe baza copiei hotărârii judecătoreşti privind aplicarea unei sancţiuni de prestare a unei activităţi în folosul comunităţii, a mandatului de executare şi a confirmării executării integrale a sancţiunii, Serviciul impozite şi taxe prin Compartimentul executări fiscale pentru din cadrul aparatului de specialitate al primarului va opera stingerea obligaţiilor fiscale reprezentând amenzile pentru care contravenienţii au prestat activităţi în folosul comunităţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email