Concurs pentru postul de director al Spitalului

Pe 15 noiembrie are loc concursul pentru postul de director al Spitalului Municipal. Concursul are loc în două etape, prima constând în verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite,  etapă eliminatorie, şi etapa a doua, de susţinere a probelor de evaluare. Aceasta din urmă cuprinde proba scrisă, un test grilă de evaluare a cunoştinţelor, proba de susţinere a proiectului de management şi un interviu de selecţie, dacă este cazul. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 7. Comisia de concurs este formată din preşedinte, consilierul local Constantin Panţurescu, preşedintele Consiliului de Administraţie al Spitalului, doi membri şi un secretar. Contestaţiile vor fi rezolvate de o altă comisie condusă de alt consilier local, Nicolae Derviş.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email