Concurs pentru ocuparea funcţiei de director medical la Spital


Conducerea Spitalului Municipal Curtea de Argeş organizează un concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Medical, funcţie specifică Comitetului Director, potrivit unui ordin emis de Ministerul Sănătăţii.

Astfel, pentru a putea participa la concursul respectiv, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină; sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar şi au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc. De asemenea, dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse până în data 14 aprilie şi trebuie să conţină următoarele acte: cerere de înscriere; copia actului de identitate; copia legalizată a diplomei de licenţă sau absolvire, după caz; curriculum vitae; adeverinţă care atestă vechimea în grad profesional sau în specialitatea studiilor, dup caz; cazier judiciar; copii după diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participare la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, stagii, competenţe/atestate, în funcţie de postul pentru care concurează; declaraţie pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă ca a început urmărirea penală împotriva sa; declaraţie pe proprie răspundere că nu a colaborat cu Securitatea înainte de anul 1989; adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; proiectul/lucrarea de specialitate şi chitanţa de plată a taxei de participare la concurs în sumă de 500 de lei.

 

Concursul va avea loc în data de 22 aprilie 2015, începând cu ora 09:00, la sediul Spitalului Municipal Curtea de Argeş.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email