Comisie tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism la Curtea de Argeş

Foto Nicolae Dobra

La Curtea de Argeş s-a înfiinţat o Comisie tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Curtea de Argeş, constituită în coordonarea primarului. Comisia a fost înfiinţată „în scopul îmbunătăţirii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă şi sustenabilă a municipiului”, potrivit regulamentului de funcţionare, şi  „fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile”.

Comisia analizează următoarele categorii de lucrări: Documentații de urbanism și amenajarea teritoriului: Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent, Planuri Urbanistice Zonale și Regulamente aferente, Planuri Urbanistice de Detaliu cu reglementările aferente, Studii și proiecte de circulație, Studii de fezabilitate, Studii și strategii de dezvoltare urbană, Teme de proiectare pentru investiţiile majore ale Primăriei Curtea de Argeş la solicitarea direcţiilor iniţiatoare sau coordonatoare din cadrul Primăriei precum li la inişiativa Arhitectului Şef, etc.

Din comisie fac parte nouă specialişti, arhitecţi, reprezentanţi ai Muzeului, Poliţiei municipale, Aquaterm, ingineri, etc. La întrunirile comisiei pot fi invitaţi reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai instituţiilor în vederea analizătii şi expertizătrii documentaţiilor ample, multidisciplinare şi cu impact important pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale Curtea de Argeş.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

RSS
Follow by Email