Colaborare pentru combaterea violenţei în şcolile din Argeş

În urma creşterii numărului de cazuri de violenţă în şcoli, la nivel naţional a fost încheiat un protocol de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Obiectivul este acela de creare a unui parteneriat între şcoală şi poliţie, pentru identificarea principalelor cauze generatoare ale violenţei, dar şi pentru stabilirea modalităţilor eficiente prin care acest  tip de comportament antisocial să fie diminuat. Un asemenea parteneriat a fost încheiat şi în Argeş, în urma discuţiilor purtate în ultimele săptămâni. Astfel, Inspectoratul de Poliţie Judeţean şi Inspectoratul  Şcolar Judeţean au stabilit deja o serie de măsuri concrete de diminuare a actelor de violenţă şi a altor încălcări ale prevederilor legale, întâlnite în rândul elevilor. IPJ Argeş va asigura includerea fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar în itinerariile de patrulare auto şi pedestre, cu punct obligatoriu de staţionare şi trecere, în special pe timpul sosirii şi plecării elevilor de la orele de curs. De asemenea, va identifica principalele cauze favorizante ale fenomenului de delincvenţă juvenilă şi va elabora planuri proprii de acţiune, de natură să contribuie la reducerea faptelor antisociale în unităţile de învăţământ. Se vor desfăşura acţiuni de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar împreună cu personalul didactic şi se vor derula activităţi de prevenire în unităţile şcolare, prin poliţiştii de proximitate. La rândul său, ISJ Argeş va desemna un formator pe probleme de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli. Acesta va realiza un program de iniţiere a altor formatori în unităţile de învăţământ, care să-i informeze pe elevi cu privire la consecinţele juridice ale faptelor infracţionale. De asemenea, va participa la întâlniri periodice de lucru, în vederea analizării situaţiei existente la nivel local şi judeţean, precum şi în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare şi a monitorizării aplicării acestora. Se va stabili un sistem de comunicare operativ şi eficient la nivel inter-instituţional, în funcţie de responsabilităţile fiecărei părţi, urmând a se identifica unităţile de învăţământ care nu îndeplinesc condiţiile de siguranţă pentru perimetrul şcolar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email