Citiţi neapărat şi ţineţi cont! Cum evităm accidentele produse de instalaţiile de încălzire

Temperaturile extrem de scăzute din ultimele zile i-au determinat pe locuitorii municipiului Curtea de Argeş să pornească toate sistemele de încălzire pe care le au prin case, iar acest lucru a dus, din păcate, la înregistrarea mai multor accidente, unele cu urmări tragice. În vederea evitării problemelor de acest fel, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă fac câteva recomandări.
Astfel, la exploatarea aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice:
n nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
n reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
n nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora;
n nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
n vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi vor fi deconectate în cazul în care apar defecţiuni;
n reşourile constituie o sursă frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzătoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a intra în contact cu materiale combustibile (textile, hârtie, lemn etc.) este foarte mare;
n reşourile improvizate şi artizanale prezintă risc deosebit datorită puterii mari a acestora şi a deficienţelor pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalaţiei electrice la care sunt racordate (conductori, prize, ştechere etc.).
Pentru instalaţiile de gaze trebuie să ştim că
n responsabilitatea întreţinerii, exploatării şi reparării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului;
n verificarea instalaţiei este obligatorie şi se efectuează de firme autorizate de A.N.R.E., la un interval de maxim 2 ani;
n revizia instalaţiei de gaze este obligatorie şi se efectuează la un interval de maxim 10 ani şi în situaţia neutilizării acesteia pe o perioadă mai mare de 6 luni sau după orice eveniment care poate afecta instalaţia de gaze.
n În cazul în care sunt sesizate scăpări de gaze într-o încăpere se vor evacua rapid toate persoanele  şi se iau următoarele măsuri:
– se întrerupe imediat alimentarea cu gaze şi energie electrică a imobilului;
– se deschid imediat uşile şi ferestrele pentru aerisirea spaţiului;
– nu se utilizează nicio sursă de aprindere;
– se anunţă evenimentul la 112 şi la distribuitorul local de gaze naturale;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email