Citiţi neapărat ca să ştiţi cum să votaţi duminică! Ce atribuţii au Consiliul Local şi primarul

Alegerile locale se apropie cu paşi repezi. La Curtea de Argeş foarte mulţi cetăţeni sunt nemulţumiţi de Consiliul Local şi de ce a făcut, sau mai bine zis, ce nu a făcut acesta. Cum la sfârşitul acestei săptămâni suntem chemaţi să punem ştampila inclusiv pe listele de consilieri, e bine de ştiut ce atribuţii are Consiliul Local, astfel încât când alegem, să-i votăm pe cei despre care credem, sau măcar sperăm, că vor face ceea ce trebuie să facă.

Conform Legii administraţiei publice locale, „Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale”.

Tot ce se face în oraş e în sarcina Consiliului Local

Consiliul Local are mai multe categorii de atribuţii

a)atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

b)atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului;

c)atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului;

d)atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni.

În exercitarea acestor categorii de atribuţii, Consiliul Local aprobă statutul municipiului, aprobă, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local; exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Toate acestea se traduc, la Curtea de Argeş, prin participarea consilierilor şi deciziile pe care aceştia le iau la serviciile publice, la Societatea de Salubritate şi la Aquaterm. Ei sunt cei care stabilesc cum fac, ce fac şi pe ce bani fac toate aceste instituţii pentru oraş.

Consilierii aprobă bugetul

Cele mai importante atribuţii ale Consiliului Local Curtea de Argeş sunt aprobarea bugetului local, la propunerea primarului, şi a felului în care sunt împărţiţi banii între instituţiile finanţate de la buget. De asemenea, aleşii locali stabilesc şi aprobă impozitele şi taxele locale, aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a municipiului.

Consiliul Local Curtea de Argeş hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată, avizează sau aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale oraşului. Prin urmare, Consiliul Local este cel care aprobă, de cele mai multe ori la propunerea primarului, cele mai importante lucrări, investiţii, dar şi felul de cheltuire a banilor comunităţii.

Ce trebuie să facă primarul

Primarul municipiului este practic şeful administraţiei locale. Printre cele mai importante atribuţii pe care le are se numără atribuţiile exercitate în calitate de reprezentant al statului, cele referitoare la relaţia cu Consiliul Local, atribuţii referitoare la bugetul local şi atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor

Pentru ca municipiul să fie ceea ce îşi doresc toţi locuitorii lui, primarul trebuie să elaboreze proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a Curţii de Argeş şi să le supună aprobării Consiliului Local.

Ce îşi doresc cetăţenii

Locuitorii Curţii de Argeş au aşteptări mari de la primar şi de la Consiliul Local. Interes Argeşean a realizat un sondaj de stradă cu întrebarea „Ce vă doriţi de la administraţia locală?”, iar cele mai interesante răspunsuri sunt cele pe care vă invităm să le citiţi mai jos.

Mariana Popa, 55 de ani, casnică – „Locuiesc în cartierul Posada. Sunt câini mulţi şi e cam mizerie. Ăştia de la Primărie ar trebui să ne scape de câini şi să facă ceva cu locul de joacă. Am văzut că s-a început refacerea lui, şi asta e bine. Să se ocupe de oraş mai mult, să facă ceva cu piaţa asta de aici, că e mai mult goală, să avem locuri de muncă pentru copii. Cam asta …”

I.M., 45 de ani, inginer – „Nu cred că au făcut mai nimic cei care au conduc oraşul. Am prieteni din Bucureşti care vin pe la mine şi îmi spun că parcă oraşul e mai urât acum decât în urmă cu trei ani. Îmi doresc mai multă implicare în problemele oraşului, nu doar pentru propriile interese. E nevoie de multe, dar cred că dacă cei care vor fi aleşi acum se vor implica cu adevărat în problemele oraşului ar fi mai bine. Cele mai importante lucruri , nu ştiu…sunt atâtea…Curăţenie, în primul rând, poate, apoi ordine în oraş, maşini care să nu mai stea cu lunile peste tot, la vânzare, apă de calitate”.

V. P., 50 de ani, om de afaceri – „Oraşul are nevoie de o şosea de centură, mai ales dacă se face autostrada. Se pierd mulţi bani din cauza întârzierilor camioanelor cu marfă. Banii îi dăm noi, dar pentru noi, oamenii de afaceri, nimeni nu face nimic. Consilierii şi primarul să fie deschişi, să discute cu oamenii de afaceri să afle ce probleme au, pentru că bugetul local e compus şi din impozitele plătite de noi”.

Marin Neagoe, 68 de ani, pensionar – „La Ivancea, printre blocuri, ne mănâncă câinii. Nu putem să lăsăm un copil afară singur, că îl omoară câinii, trebuie să-l păzim. Eu sunt pensionar, am o pensie mică, abia mă descurc, mă mai ajută copiii. Am auzit că s-a deschis un centru pentru pensionari, e bine, dar să vedem cine poate să intre acolo, că peste tot ai nevoie de pile. Dacă sunt aleşi, să facă domnule ceva acolo unde sunt, nu să facă doar bani pentru ei. Ţara asta se duce de râpă dacă nu se schimbă nimic”.

Cum se votează

Anul acesta, alegătorii vor primi trei buletine de vot pentru a vota primarul, Consiliul Local şi Consiliul Judeţean, faţă de patru buletine de vot cum au primit la alegerile locale din 2012, când alegătorii au votat şi preşedintele Consiliului Judeţean. Acesta nu va mai fi ales prin vot direct ci va fi desemnat din rândul consilierilor judeţeni.

Şi nu uitaţi !

 

LUNI, INTERES ARGEŞEAN VĂ VA SPUNE CINE E PRIMARUL MUNICIPIULUI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email