Cine face parte din „cabinetul primarului”

Că la Primăria Curtea de Argeş comunicarea este o grea problemă se ştie. Presa locală a tot încercat să stabilească o relaţie instituţională corectă şi permanentă cu Primăria, dar nu a reuşit. Conferinţele de presă, cel mai potrivit şi uzitat mijloc de comunicare a administraţiei publice locale cu cetăţenii sunt extrem de rare, iar edilul răspunde la fel de rar cetăţenilor şi pe site-ul domnuleprimar.ro. Audienţele se ţin de puţine ori, astfel încât locuitorii municipiului nu au şanse să stea de vorbă cu cel pe care l-au ales decât în campaniile electorale.
Ce zice Regulamentul
Şi totuşi, conferinţele de presă, audienţele, domnuleprimar.ro, petiţiile online sau reclamaţiile ori cererile lăsate la registratura Primăriei nu sunt opţionale pentru primar şi pentru aparatul său de specialitate. Aleşii sunt obligaţi să le spună cetăţenilor tot ce vor să afle despre felul în care e administrat oraşul. Mai mult decât atât, există un Regulament, aprobat de Consiliul Local, care reglementează această chestiune. Astfel, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Curtea de Argeş, cabinetul primarului Nicolae Diaconu are următoarele atribuţii – întocmește situaţii privind atribuţiile, rolul şi măsurile care trebuie îndeplinite de autorităţile administraţiei publice locale în relaţia cu unităţile şcolare preuniversitare de pe raza municipiului, precum şi în relaţia cu Spitalul Municipal Curtea de Argeş,  coordonează proiectele de parteneriat public-privat la nivelul autorităților publice locale, urmăreşte păstrarea ordinii şi curăţeniei în pieţe, târguri şi oboare, şi prezintă primarului informări cu privire la neregulile constatate, realizează monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică privind implementarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în cadrul Primăriei municipiului Curtea de Argeş, ţine evidenţa documentelor pe care le întocmeşte, semnalează în scris primarului şi face propuneri cu privire la deficienţele rezultate în asigurarea serviciilor publice de interes local în vederea remedierii cauzelor care le-au generat.
Cabinetul asigură „asistenţa necesară primarului”
Regulamentul menţionat mai prevede că „personalul de la cabinetul primarului este numit şi eliberat din funcţie prin dispoziție a primarului, şi asigură asistenţa necesară primarului, în următoarele domenii:
– accesul la informaţiile de interes public şi transparenţă instituţională;
– comunicarea publică;
– evaluarea oportunităţii sociale şi a impactului strategiilor locale.
În acest sens:
a) elaborează, realizează, monitorizează, propune studii, analize, baze de date şi rapoarte privind oportunitatea socială şi impactul strategiilor locale de dezvoltare
b) întocmește recomandări privind eficientizarea comunicării publice locale şi creşterea transparenţei instituţionale
c) asigură şi coordonează producerea integrată şi unitară a mesajului public şi coordonează răspândirea informaţiilor publice prin toate mijloacele de comunicare
d) asigură, în domeniul său de activitate, relaţia cu celelalte societăți/instituții aflate în relații de subordonare/autoritate/coordonare cu autoritățile administraţiei publice locale.
Atribuţiile personalului cabinetului primarului se stabilesc prin dispoziție și se introduc în fişa postului”.
Potrivit şefului Biroului de Resurse Umane din Primărie, Dorin Savu, din cabinetul primarului fac parte două persoane – Sandu Neacşi şi Iulia Pelinescu. Aceştia au obligaţiile enumerate mai sus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email