Cimitirele trebuie deratizate

La Curtea de Argeş a fost aprobat încă din 2007 un  regulament de organizare şi funcţionare a  Serviciului Public de Salubritate. Un capitol important al regulamentului este cel care se referă la dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea spaţiilor. Conform acestuia, dezinsecţia se face în clădirile instituţiilor publice, în canalele în care sunt amplasate reţele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare , în parcuri, spaţii verzi, cimitire, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri, etc. Dezinfecţia trebuie făcută la rampele şi la gropile de gunoi, la ghenele de gunoi ale clădirilor tip condominiu, la platformele de gunoi special amenajate, în mijloacele de transport în comun şi în alte asemenea locuri. Deratizarea se face şi în cimitire dar şi în parcuri şi maluri de lac, în clădirile instituţiilor publice şi în zonele demolate şi neconstruite. Pe hârtie, totul e frumos, dar pe teren lucrurile stau altfel. Ghenele de gunoi, mijloacele de transport, groapa de gunoi sunt obiective la care nu vor ajunge dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea prea curând.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email