Chinezii şi italienii se bat pentru autostrada Piteşti – Curtea de Argeş

Au fost depuse 8 oferte pentru proiectarea și execuția secțiunii 5 a autostrăzii Sibiu – Pitești, cuprinsă între  Curtea de Argeș și Pitești

 

 

Vineri seara s-a încheiat perioada în care puteau fi depuse oferte pentru proiectarea și execuția secțiunii 5 a autostrăzii Sibiu – Pitești, cuprinsă între  Curtea de Argeș și Pitești (km 92+600 – 122+950).

Potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),  cea care a organizat licitaţia, pentru aceasta secțiune, cu o valoare estimată, fară TVA de 1.834.035.567,66 RON, au fost depuse 8 oferte:

1. Astaldi SpA

2. Asocierea China Railway 14th Bureau Group Co Ltd – Viaponte Rom SRL – Viaponte Projetos e Consultoria de Engenharia SA

3. Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA – Pizzarotti SA

4. Asocierea Itinera SpA – Retter Projectmanagement SRL

5. Societa Italiana per Condotte d’Acqua SpA

6. Asocierea Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor SA)

7. Asocierea Tirrena Scavi SpA – Toto SpA Costruzioni Generali

8. Asocierea Trameco SA – Vahostav SK as – Construcții Erbașu SA – Vega ’93 SRL – East Water Drillings SRL

Durata contractului este de 120 de luni din care 12 luni perioada de proiectare, 48 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție.

Secțiunea 5 este amplasată în județul Argeș, are o lungime de 30.35 km, iar traseul acesteia va începe în zona localităţii Curtea de Argeș și va continua paralel cu râul Argeș, până la actuala centură a municipiului Pitești.

Licitaţia a fost contestată

Pe 16 octombrie a fost depusă o contestaţie pentru această licitaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor(CNSAS), prin care s-a cerut inclusiv prelungirea cu „cel puţin” 30 de zile a termenului de depunere a ofertelor. Contestatarul, al cărui nume a fost şters din contestaţia publicată de CNAIR pe SEAP, reclamă mai multe nereguli şi solicită „eliminarea din întreagadocumentaţie a Procedurii  de Atribuire a cerinţei evidenţierii de către ofertanţi în mod distinct a sumelor alocate fiecărei categorii de cheltuieli în lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor”. De asemenea, se cere „obligarea Autorităţii Contractante (CNAIR – n.a.) să evidenţieze în mod distinct sumele alocate fiecerei categorii de cheltuieli în lista categoriilor de cheltuieli care se finanzează din rezervele de implementare a proiectelor”.

Istoria unei licitaţii

Pe 11 iulie Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) publica pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice licitaţia pentru contractul „Proiectare și execuție autostrada Sibiu-Pitești, Secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești km 92+600-122+950”. Potrivit anunțului de participare, „Obiectivul principal îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru Autostrada Sibiu-Pitești, Secțiunea 5 în conformitate cu condițiile de contract FIDIC Galben. Secțiunea 5 se întinde între km 92+600 și km 122+950, iar traseul autostrăzii va începe în zona localității Curtea de Argeș și va contiua traseul paralel cu râul Argeș până la actuala centură a Municipiului Pitești. Traseul acestei secțiuni este amplasat în județul Argeș și are o lungime de 30.35 km”. Valoarea estimată a contractului, fără TVA ,este de 1,834,035,567.66 lei, iar termenul de finalizare-120 luni începând de la data atribuirii.

Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la următoarele utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor: două stații de asfalt, 68 de autobasculante, 13 excavatoare, eșaloane de asfalt-repartizatoare asfalt – două, eşaloane asfalt-compactoare asfalt – șase, 17  autogredere,  patru macarale și un lansator grinzi.

 

Criteriul de atribuire a licitației este  „cel mai bun raport calitate-preţ”. Durata contractului este de 120 luni și cuprinde: 12 luni perioada de proiectare, 48 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție a lucrărilor (ce poate crește la 84 luni, respectiv 120 luni, în funcție de perioada de garanție ofertată). 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

RSS
Follow by Email