„Centrul de recreere pentru pensionari îşi desfăşoară activitatea într-o totală lipsă de transparenţă!”

Centrul de recreere pentru pensionari, deschis recent în Curtea de Argeş, îşi desfăşoară activitatea într-o totală lipsa de transparenţă (…) se condiţionează participarea a doar 30 de pensionari, pe baza de dosar, etc. Ar trebui să ştim ce activităţi se desfăşoară acolo, cine le organizează, de ce numai 30 de persoane au acces, de ce sâmbătă şi duminică este lacăt pe uşa şi multe alte astfel de întrebări rămase fără răspuns.

S-au cheltuit foarte mulţi bani cu amenajarea acestei clădiri şi se pare că scopul nu este atins”, ne scrie Ion Tudoroiu. O întrebare similară a fost adresată şi pe site-ul  domnuleprimar.ro. Iată cum răspunde acuzaţiilor Serviciul Public de Asistenţă Socială, cel care administrează Centrul pentru pensionari.

„Dosarele sunt necesare pentru obţinerea acreditării Centrului!”

Pentru  funcţionarea Centrului în sine şi pentru derularea unor activităţi de acest tip (recreere, socializare, terapie ocupaţională ), a fost necesară eliberarea  licenţei de funcţionare  de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţie Sociale şi Persoanelor Vârstnice, licenţă  ce presupune respectarea unor proceduri specifice care se referă printre altele şi la depunerea unui dosar  ce conţine un minim de documente. (…) Tot în aceste standarde  de calitate obligatorii se precizează că pentru a beneficia de serviciile furnizate, Centrul încheie cu beneficiarii un contract de furnizare servicii.

(…) De asemenea, Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului care conţine, cel puţin, următoarele documente:

– cererea de admitere semnată de beneficiar şi aprobată de conducătorul centrului;

– după caz, cartea de identitate a persoanei/persoanelor beneficiarului, în copie;

– adeverinţă medic de familie ;

-document care să ateste calitatea de pensionar;

– contractul de furnizare servicii, în original.

După încetarea acordării serviciilor, dosarul personal al beneficiarului se arhivează.  De asemenea, dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului. (…)

Tot în petiţia dvs. aţi  menţionat că sunt doar 30 de locuri disponibile în cadrul Centrului şi avem cel puţin 3000 de pensionari în municipiul Curtea de Argeş. Centrul de Recreere pensionari poate oferi condiţii optime de desfăşurare  a activităţilor zilnice pentru un număr de 30 persoane ţinând cont şi de suprafaţa de 345 de mp a Centrului şi în raport  cu standardele minime de calitate.

Din chestionarele de evaluare a gradului de satisfacţie care au fost aplicate pensionarilor a rezultat faptul că aceştia nu doresc să frecventeze zilnic centrul, din anumite motive personale (medicale, financiare, alte activităţi pe care doresc să le desfăşoare). 

 

În acest context, numărul de pensionari înscrişi poate fi mult mai mare, astfel încât să putem acoperi necesităţile tuturor  pensionarilor din municipiu, cu condiţia să se respecte programările de maxim 30 persoane pe zi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email