Ce trebuie să faceți dacă vreți să concesionați un teren de la Primărie

În ultima vreme au apărut multe balcoane construite pe domeniul public la Curtea de Argeș. Este vorba despre locuințele aflate la parterul blocurilor la care se amenajează balcon, iar terenul trebuie concesionat. Și alte terenuri pot fi concesionate, iar pentru asta trebuie făcute mai multe demersuri.

Potrivit Primăriei Curtea de Argeș, pentru executarea de construcții pe un teren concesionat (extinderi construcții, balcoane, panouri publicitare, etc.) mai întâi se solicită concesionarea terenului printr-o cerere adresată primarului, cu specificarea suprafeței necesare și scopul pentru care se solicită concesionarea.

Apoi, un arhitect cu drept de semnătură trebuie să realizeze următoarele – plan de încadrare în zonă, scara 1 :5000, plan de situație cotat, scara 1 :200, 1 :500, memoriu: date generale(denumire obiectiv, amplasament,   titular investiție), necesitate și oportunitate investiție (prezentare situație existentă și oportunitatea investiției), scenariu propunere (detaliere construcție, regim de înălțime, indicatori tehnici, finisaje, materiale folosite, acces), informații teren (situație juridică, suprafață estimată), cost estimativ investiție (documentație tehnică, avize, investiție)  și fotografii color ale locației (2, 3 fotografii reprezentative), acord proprietari cu viza asociație pentru ocuparea trotuarului, acord vecini, în formă autentică, pentru lucrări de construcții cu schimbarea destinației spațiului, în cadrul clădirii de locuit colective, copie act de proprietate, copie Autorizație de Construire imobil care se extinde.

Dosarul se depune la registratură și va fi supus dezbaterii în Comisia de Urbanism a Consiliului Local, în prima ședință după înregistrarea dosarului. După aceea se încheie contractul de concesionare după avizarea în Comisia de Urbanism, Comisia de Buget-Finanțe și în Consiliul Local, iar Contractul se ridică de la Biroul comercial.

Mai departe se fac demersurile necesare pentru obținerea Certificatului  de Urbanism și a Autorizației de Construire, iar după obținerea Autorizației de Construire se poate trece la execuția construcției.

Cei care ocupă domeniul public fără să aibă documentele de mai sus riscă amenzi mari și chiar demolarea construcției.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email