Ce taxe datorează preşedintele şi cenzorul asociaţiei de proprietari (I)

Preşedintele, membrii comitetului executiv şi cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt aleşi sau revocaţi din funcţie de adunarea generală a proprietarilor, membri ai asociaţiei de proprietari.
Pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanei care ocupă funcţia de administrator de imobile sau a altor angajaţi sau prestatori, adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul executiv reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari.
Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari şi sumele primite de membrii comisiei de cenzori reprezintă venituri asimilate salariilor, pentru care se datorează impozitul pe veniturile din salarii şi toate contribuţiile sociale obligatorii ( atât de către persoana fizică care realizează veniturile de natură salarială cât şi de către plătitorul de venit), cu excepţia :
– contribuţiei de asigurare pentru şomaj (individuală şi angajator/plătitor de venit),
– contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
– contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,
– contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. (va urma)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email