Ce străzi vor fi asfaltate sau reparate de Serviciul Public de Gospodărie Comunală în acest an

Una dintre cele mai importante hotărâri pe care Consiliul Local Curtea de Argeş le ia într-un an este aprobarea Programului de lucrări al Serviciului Public de Gospodărie Comunală (SPGC). Practic, prin această decizie se stabilesc străzile care vor fi asfaltate, zonele care vor fi reabilitate, lucrările care vor fi făcute la spaţiile verzi ori la cimitirul Sf. Îngeri, etc.

Joi, Consiliul Local a aprobat Programul SPGC pentru acest an. Nu e bătut în cuie, pot apărea şi alte lucruri de făcut pe parcursul anului, iar lucrările prevăzute vor fi prioritizate, pentru că probabil SPGC nu va putea să facă tot ce are în program.

Nu s-a discutat prea mult la şedinţă despre programul în sine. Ion Şerban a cerut ca pe strada 1 Decembrie să fie înlocuită o conductă de gaze, astfel încât să se poată face o parcare, iar Bogdan Marina a solicitat să fie asfaltată pista de alergare de la stadion.

Vă invităm să aflaţi mai jos  care sunt lucrările programate a fi făcute.

Formaţia „Întreţinere  şi  reparaţii  străzi”

-Lucrări de reparații cu mixturi asfaltice la străzi (plombări sau covoare asfaltice), în funcție de starea de degradare a acestora la ieșirea din iarnă. Includ  spart,  desfăcut  sau  frezat  asfaltul  deteriorat,  evacuat reziduurile,  așternut  mixtura  asfaltică, compactat,  transportat materiale, etc.

-Lucrări de reparații la străzi, parcări, trotuare și alei astfel –

– Așternere covor de mixtura asfaltică la carosabil și trotuare pe străzile Forestieri, Barajului, Progresul (inclusiv fundătură până la nr. 36 E și 36 F), Neagoe Vodă, Tarniță— fundătură până Ia nr.  14 bis, Rozelor — reparații Ia capetele străzii, Constantin Dobrescu, Parcare Cartier Progresul, bl. Z, Parcare str. Nevers bi. E 11, Parcare bl. E 22,  Cale acces cartier Progresul, bl.. B6/P12, Decebal (redimensionare trotuar, montaj bordură și pavele din beton), Parcare cartier 6 Martie bl. B4 (conform project- amenajare parcare), Amenajare cale acces din Str. 1 Decembrie 1918 către platoul sălii de sport (conform proiect ),  Reamenajare parc “Nevers ” ( conform proiect).

Alte lucrări-  Lucrări de reparații la străzi pietruite cu piatră de calcar sau de râu; Lucrări de marcaje rutiere la străzi; Lucrări de marcaje la parcări;  Lucrări de deszăpezire;

-Lucrări diverse: întreținere, reparații și înlocuire indicatoare rutiere; lucrări de amenajări de denivelări în vederea calmarii traficului; montat balustrade de protecție; lucrări de întreținere, reparații și montare band de odihnă; lucrări de reparatii la străzi cu asfalt stocabil; lucrări de decolmatare la văi, poduri și podeţe; alte lucrări neprevăzute.

Formația “Spaţii verzi”

Lucrări ce vor fi executate în zonele verzi din municipiul Curtea de Argeş:

-Amenjarea aleilor din parcurile „Sân Nicoară”, “Nevers”, “Fântâna lui Manole” și „Terasa 1 Mai”

-Repararea  bancilor  de  odihnă  din  parcurile şi  zonele verzi  ale municipiului prin înlocuirea riglelor din lernn și vopsirea acestora:

-Cosirea manuală și mecanică a ierbii din toate spaţiile verzi în funcție de  nivelul  creșterilor  vegetative, strângerea  şi  evacuarea  resturilor vegetale din zonă;

-Tunderea aliniamentelor de garduri vii și a formelor izolate de arbuști ornamentali, săparea, strângerea și îndepărtarea din zona a resturilor vegetale (20.000 ml);

Formația  “Mecanizare – transport”

– Reparații, întreținere  şi revizii tehnice parc auto vehicule, conform planului de reparații anual;

-Transport materiale (beton,  asfalt,  agregate naturale,  pământ,  resturi vegetale, gunoi, etc.);

– Lucrări excavații;

– Lucrări spargeri betoane și asfalturi;

– Lucrări cilindrări  şi nivelări;

– Lucrări de stropire a spaţiilor verzi şi a arterelor de circulație;

-Întreținerea, din punct de vedere mecanic şi electric, a tuturor utilajelor;

– Lucrări de întreținere, semnalizare rutieră și execuție marcaje în parcări și treceri de pietoni pe raza municipiului.

-Lucrări de deszăpezire

-Alte lucrări.

Formația  “Staţia de asfalt”

-Producerea mixturilor asfaltice necesare îndeplinirii programului de lucrări

-Aprovizionarea  ritmică  cu  materiile  prime  necesare  desfășurării activității

-Efectuarea lucrărilor de întreținere și reparaţii necesare în vederea unei bune funcționari a stației de asfalt.

Formația „Întreţinere complex sportiv” se ocupă cu „lucrări specifice de întreținere și reparații”.

Programul de lucrări va fi adaptat corespunzător în funcţie de bugetul alocat, precizează conducerea SPGC, de evoluţia preţurilor şi de eventualele urgenţe care ar putea să apară la nivelul municipiului Curtea de Argeş.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email