Ce impozite plătesc taximetriştii

Începând cu 1 ianuarie 2011, venitul net obţinut de către persoanele fizice autorizate din desfăşurarea de activităţi de transport persoane în regim taxi se va determina în sistem real, astfel cum este prevazut la art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu moddificările şi completările ulterioare, se arată într-un comunicat emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş.

Regulile generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente prevăd că venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Venitul brut din activităţi independente cuprinde şi veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.
Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, astfel cum rezultă din evidenţele contabile conduse de contribuabili.
Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:
a) să fie efectuate în interesul direct al activităţii;
b) să corespundă unor cheltuieli efective şi să fie justificate cu documente;
c) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
Nu sunt cheltuieli deductibile sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale, precum şi alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare.
Atunci când este vorba despre cheltuieli efectuate pentru activitatea independentă, dar şi în scopul personal al contribuabilului, se menţionează că acestea sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente, fiind considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată.

Referitor la deducerea cheltuielilor aferente vehiculului şi spaţiului unde este declarat sediul activităţii, sunt cheltuieli deductibile şi:
– chiria aferentă spaţiului în care se desfăşoară activitatea, cea aferentă utilajelor şi altor instalaţii utilizate în desfăşurarea activităţii, în baza unui contract de închiriere;
– cheltuielile cu funcţionarea şi întreţinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit înţelegerii din contract, pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii;
– cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe din patrimoniul afacerii înscrise în Registrul inventar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email