Ce hotărăsc consilierii locali de la Curtea de Argeș la ședința ordinară a lunii martie

Marți, 26 martie, începând cu orele 10,00, are loc ședința ordinară a lunii martie a Consiliului Local Curtea de Argeș cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinară din data de 27.02.2024.
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Curtea de Argeș în comisiile de evaluare și comisiile de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managementului exercitat în anul 2023 la Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu” și la Biblioteca Municipală Curtea de Argeș.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări al Serviciului Public de Gospodărie Comunală pe anul 2024.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 83/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Curtea de Argeș.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 61.2021 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al spitalului municipal.
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL pentru anul 2024.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de gestiune a serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Curtea de Argeș.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției „Construire locuințe, anexă gospodărească și cameră tehnică” situată în Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, Str. Ghioceilor, Nr. 15E, Nr. Cad./Nr. CF 86288, suprafață imobil 4081,00 mp.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reglementări urbanistice în vederea realizării investiției „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE P+1E, AMENAJARE TEREN” situată în județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, Str. Daniel Sterescu, Nr. 1, Nr. Cad./Nr. CF 82141, suprafață imobil 3.311,00 mp.
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local, reglementate de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, precum și acordarea de alte ajutoare, prestații financiare, beneficii acordate familiilor, reglementate de alte acte normative în vigoare.
 11. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui teren în suprafață de 1651 m.p. înscris în C.F. nr. 83650 a U.A.T Curtea de Argeș.
 12. Proiect de hotărâre aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de canalizare în Municipiul Curtea de Argeș pe strada Victoriei și străzile adiacente.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Curtea de Argeș în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate – Apă-canal, derulat de AFM.
 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email