Ce decizii iau consilierii la şedinţa ordinară a lunii septembrie

Marți, 25 septembrie, este programată ședința ordinară a lunii în curs a Consiliului Local Curtea de Argeș. Pe ordinea de zi a ședinței sunt mai multe proiecte de hotărari, după cum urmează – proiect de hotărâre pentru conferirea unor diplome de recunostinţă cuplurilor care au  împlinit 50 de ani de căsătorie, aprobarea proceselor verbale încheiate în ședințele anterioare, proiect de hotărâre pentru declararea de interes public a unor bunuri şi pentru completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Curtea de Argeș, proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu comercial, proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii contractuale în funcţie publică, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de alimentare cu apa și de canalizare, proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Contractului de concesiune prin atribuire directă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Curtea de Argeș.

Ultimul punct pe ordinea de zi a întrunirii este punctul diverse, la care primarul sau consilierii pot aduce la cunoștință colegilor sesizările cetăţenilor ori noutăti din punct de vedere al administrației locale. Şedinţa Consiliului Local este publică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email