Ce condiţii trebuie să îndeplinescă un absolvent pentru a primi şomaj

Pentru a  putea beneficia de indemnizaţie de șomaj, un absolvent promoția 2015 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să solicite înregistrarea în baza de date a AJOFM Argeș ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, în termen de maxim 60 de zile de la absolvire;

 – să nu urmeze o formă de învățământ, superioară celei absolvite;

 – să nu fi avut raporturi de muncă la data absolvirii;

 – să aibă minim 16 ani.

Absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minim 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă, potrivit pregătirii profesionale, se pot înregistra  în baza de date a instituției până la expirarea celor 12 luni de la absolvire.

Pentru a fi înregistrat ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolventul trebuie să se prezinte cu următoarele documente:

– actul de identitate (copie și original);

 – actele de studii și calificare (copie și original);

 – adeverință medicală din care să rezulte că este apt de muncă sau are eventuale restricții medicale.

După expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, începând cu a 61-a zi și până la expirarea celor 12 luni de la absolvire, absolventul poate beneficia de indemnizație de șomaj și trebuie să depună la sediul instituției un dosar care să conțin următoarele documente:

 – actul de identitate (copie și original);

 – actele de studii și calificare (copie și original);

 – adeverință medicală din care să rezulte că este apt de muncă sau are eventuale restricții medicale;

 – acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indicatorul social de referință;

 – actul de absolvire a formei respective de învățământ (copie și original);

 – declarație pe propria răspundere, prin notariat, a absolventului că nu urmează o formă de învățământ la data solicitării dreptului;

 

 – adeverință eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prin care se certifica data înregistrării persoanei în evidențele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrarea în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru ocuparea forței de muncă, acreditata conform legii. Cuantumul indemnizației de șomaj este de 250 lei/ luna și se acordă pentru o perioadă de 6 luni. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email