Ce burse primesc elevii din Curtea de Argeş

Consiliul Local a aprobat la ultima şedinţă numărul și cuantumul burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Curtea de Argeș pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022. Conform legii, elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal şi profesional, beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social. De asemenea, şi elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse de performanţă şi burse de ajutor social.

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacanţelor şcolare, cu câteva excepţii.

Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Conform deciziei Consiliului Local, bursele care se acordă la Curtea de Argeş  sunt în sumă de 500 de lei (bursa de performanţă), 200 de lei (bursa de merit),  150 de lei (bursa de studiu), 200 de lei (bursa de ajutor social).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email