Ce a găsit Curtea de Conturi la Primăria Curtea de Argeş

Camera de Conturi Argeş şi-a exercitat, în cursul anului 2020, funcţia de control/audit la nivelul unităţilor administrativ teritoriale (UAT) din judeţul Argeş, se arată în Raportul instituţiei dat publicităţii zilele trecute.

Constatările inspectorilor Curţii de Conturi în urma auditului realizat a la UATM Curtea de Argeş sunt următoarele:

-Nu s-a procedat, într-un număr de 18 cazuri, la regularizarea taxelor datorate pentru eliberarea autorizațiilor de construire la terminarea lucrărilor sau la expirarea termenului de executare prevăzut în cuprinsul acestora, în funcție de valoarea reală a construcțiilor edificate.

-Au fost efectuate plăți nelegale, din creditele bugetare aprobate (…) în sumă de 61.475 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată și decontate dar neexecutate la obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program prelungit cu cinci săli de grupă, în Municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș”, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în valoare de 2.215 lei.

-Nu au fost luate măsuri de urmărire la încasare a tuturor veniturilor cuvenite bugetului UATC Curtea de Argeș, în perioada auditată, fiind identificate în evidența fiscală analitică a instituției creanțe bugetare în valoare de 42.661 lei, provenind din amenzi înregistrate în perioada 2011-2015, pentru care, la data de 31.12.2020, a expirat termenul, care dă dreptul organului de executare silită de a cere executarea acestora.

În timpul misiunii de audit, la recomandarea auditorilor publici externi, ordonatorul principal de credite, prin intermediul personalului de specialitate, a stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului prin plățile nelegale efectuate reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată și decontate dar neexecutate la obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program prelungit cu cinci săli de grupă, în Municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș”, operaţiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 63.690 lei din care 61.475 lei debit și 2.215 lei majorări de întârziere precum și la recuperarea integrală a pierderii patrimoniale menționate, abaterea constatată fiind astfel remediată.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi au fost Recuperarea integrală a prejudiciului adus bugetului local, stabilit în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 42.661 lei”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email