Câte întreprinderi comuniste mai funcționează la Curtea de Argeș

În perioada comunistă au apărut și s-au dezvoltat la Curtea de Argeș o serie de activități cu caracter industrial, de importanță națională care au contribuit la dezvoltarea urbană a orașului. Unele dintre acestea, foarte puține, își continuă existența și în prezent.

Foresta / Întreprinderea forestieră Curtea de Argeș înființată în 1948 reprezintă continuarea activității de exploatare forestieră începută de Societatea Anonimă Forestieră „Arif” (1903- 1948). Întreprinderea își diversifică producția prin înființarea liniilor de plăci aglomerate din lemn (1973), mobilă (1976), panel (1988). Este dotată cu tehnologie din Cehoslovacia, Germania și Italia, potrivit Strategiei de Dezvoltare a municipiului.

Întreprinderea agricolă de stat Curtea de Argeș (1949-1991) reprezenta unitatea specializată în vederea administrării terenurilor expropriate în anul 1949 precum și a celor preluate de stat de-a lungul timpului, aflate pe valea superioară a râurilor Argeș, Topolog, Vâlsan. Întreprinderea avea în administrare 850 ha plantații pomicole, 350 ha teren arabil, 900 ha pășuni și fânețe. Acum nu mai există, iar terenurile au fost de multă vreme împărțite, acum fiind foarte valoroase.

Întreprinderea de confecții înființată în 1949 reprezinta o unitate economică tradițională pentru industria județului Argeș. Ea s-a dezvoltat pe baza atelierelor meșteșugărești existente în perioada naționalizării din 1948. În perioada 1971-1975 au loc extinderi și dotarea cu linii tehnologice. În anul 1991 devine societate comercială pe acțiuni și își schimbă denumirea în CONFARG SA. A funcționat până în urmă cu doi ani.

Întreprinderea de porțelan-menaj (1971) era o unitate economică reprezentativă pentru industria contemporană a României. În anul 1991 își schimbă denumirea în ARPO SA și își redimensionează și adaptează activitatea la economia de piață. Fabrica s-a închis de peste 10 ani.

Întreprinderea de produse electrice și electronice pasive, înființată în 1974, s-a închis o perioadă apoi a fost redeschisă, la alte dimensiuni, mai mici.

Întreprinderea Electro-Argeș (1973) realizează mașini electrocasnice, unelte de mână, motoare electrice precum și alte bunuri de larg consum. Acum, Electroargeș mai are puțin peste 100 de angajați.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email