Cât de mari sunt impozitele și taxele la Curtea de Argeș în 2023

Primăria Curtea de Argeș a lansat în dezbatere publică proiectul privind taxele și impozitele locale pentru 2023. Documentul este postat pe site-ul instituției și se pot face sugestii și observații asupra lui. Taxele și impozitele locale au fost indexate, conform legii, cu indicele inflației, 5,1%, sunt și câteva taxe noi, iar unele au fost majorate.

Astfel, Serviciul Public Piețe, Târguri și Oboare propune instituirea unor taxe noi și majorarea unor taxe existente; Muzeul Municipal propune majorarea unor taxe speciale aferente activității pe care o desfășoară; Serviciul Public de Gospodărie Comunală propune majorarea tarifelor la complexul de natație; Direcția Arhitect Șef din cadrul Primăriei propune instituirea unor noi taxe specifice activității pe care o desfășoară; Biroul Comercial și de Administrare a Domeniului Public și Privat propune instituirea unor taxe noi și majorarea unor taxe existente; Direcția Arhitect Șef din cadrul Primăriei propune majorarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism; Compartimentul Relații cu Publicul/Registratură/Arhivă propune instituirea unei taxe pentru copii ale documentelor aflate în arhivă de 1 leu/pagina.

Cum se calculează impozitul

Calculul impozitului pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice se face prin aplicarea de cote procentuale la valoarea impozabilă a clădirii.

Cotele propuse a fi aplicate în anul 2023 sunt următoarele:

-pentru impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice : 0,11 %;

-pentru impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice :0,5%;

-pentru impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice : 0,11%;

-pentru impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice:1,23%;

Cuantumul impozitului datorat de persoanele fizice și juridice pentru clădirile și clădirile anexă pe care le au în proprietate se stabilește prin aplicarea unci cote procentuale asupra valorii impozabile a clădirii.

Cotele propuse spre aprobarea pentru calcului impozitelor pe clădiri și terenuri sunt următoarele:

-pentru impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice : 0,11%;

-pentru impozitul pc clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice :0,5%;

-penm1 impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice : 0,11%;

-pentru impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice :1,23%;

Impozitul și taxa pe teren se calculează în funcție de suprafața terenului, zona din cadrul localității în care este amplasat, de categoria de folosință a terenului și de coeficientul de corecție corespunzător rangului localității.

Taxe noi

Taxa pentru ocuparea domeniului public cu amenajări aferente căilor de acces este 50 lei pe an. Pentru căile de acces constând în alei, scări, rampe, jardiniere, alte lucrări realizate pe domeniul public, în scopul asigurării accesului la spațiile cu altă destinație decât cea de locuit, se datorează taxa pentru ocuparea domeniului public cu amenajări aferente căilor de acces.

Taxa se datorează începând cu luna următoare celei în care s-a emis avizul, proporțional cu numărul de luni rămase până la finalul anului.

Pentru anii următori celui în care s-a eliberat avizul, taxa se plătește în doua tranșe egale, prima până la 31 martie și a doua până la 30 septembrie. Pentru sumele neachitate în termen se datorează majorări de întârziere calculate potrivit prevederilor legale pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare.

Taxa pentru eliberarea de adeverințe (achitare integrala a locuinței, îndreptarea erorilor din contractile de vânzare/cumpărare a locuințelor, apartenență unor imobile la domeniul public sau privat) este 15 lei.

Taxa pentru eliberarea avizului de intervenție pe domeniul public (orice intervenție pe domeniul public se poate face în baza unui aviz solicitat anterior începerii lucrărilor) este 100 lei.

Taxa pentru eliberarea autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului este 100 lei.

Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/ extinderii/radierii construcției este 20 lei.

Taxa pentru eliberarea avizului de oportunitate necesar în vederea inițierii unui Plan Urbanistic Zonal este150 lei.

Taxa pentru eliberarea avizului Arhitectului Șef pentru documentații de urbanism și cu rol consultativ se calculează astfel:

-terenuri cu suprafață mai mică de 1000 mp 100 lei

-terenuri cu suprafață mai mare de 1000 mp 100 lei plus 0,01 lei pentru fiecare mp.

Taxa analizare/reanalizare și avizare CTATU a documentațiilor de urbanism (studiu de oportunitate pentru PUZ, aviz PUZ, aviz PUD) este 50 de lei/documentații/ analiză.

Taxe majorate

La Muzeu taxa de închiriere a sălii va fi la anul de 100 de lei, față de 50 de lei cât este acum.

La complexul de natație noile taxe sunt – 20 de lei ora pentru adulți la bazin, 23 de lei ora pentru intrare la bazin plus saună, abonamentul de 10 ore pentru bazin va fi 100 de lei, iar abonamentul de 10 ore pentru bazin și saună 145 de lei.

Pentru copii, elevi, studenți și pensionari noile tarife aplicate de anul viitor sunt 10 de lei ora la bazin, bazin plus saună 15 de lei, abonamentul la bazin (10 ore) 65 de lei, iar cel la bazin plus saună 95 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email