Cât de mari sunt impozitele şi taxele în acest an la Curtea de Argeş

Impozitele şi taxele locale pe care locuitorii municipiului Curtea de Argeş le plătesc în 2017 au fost aprobate de Consiliul Local la sfârşitul anului trecut. În general, dările locale au rămas aceleaşi din 2016, cu excepţia impozitului plătit de persoanele fizice pe teren-curţi. La persoanele juridice a rămas  coeficientul de 1% din valoarea evaluată de un evaluator acreditat, iar reducerea de 10% din valoarea impozitului, dacă este plătit integral până la  30 martie, este, de asemenea, valabilă şi anul acesta.

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

Începând cu anul 2016, impozitul/taxa pe clădiri se calculează diferit în funcţie de scopul în care e utilizată acea clădire, fiind definite trei categorii, astfel:

– clădire rezidenţială – construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

– clădire nerezidenţială – orice clădire care nu este rezidenţială;

– clădire cu destinaţie mixtă – clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE

Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidenţiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru prima dată în ultimii 25 ani impozitul pe locuinţe nu mai ţine cont de calitatea proprietarului persoană fizică sau persoană juridică ci de scopul utilizării clădirii. Astfel, impozitele sunt structurate în categoriile: folosirea clădirii în scop rezidenţial/locuinţă, cu cote de impozitare între 0,08% şi 0,2%; folosirea clădirii în activităţi economice (sedii PFA, sedii firmă, cabinete etc.) cu procente de impozitare între 0,2% şi 1,3%, cu condiţia ca aceste clădiri să fie reevaluate/construite/ achiziţionate în ultimii 5 ani; folosirea clădirii în activităţi economice dar construcţia nu este reevaluată în ultimii 5 ani, când procentul este de 2% din valoarea clădirii

VALORILE  IMPOZABILE în cazul clădirilor rezidenţiale deţinute de persoane fizice

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp.

În cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficienţii se reduc cu 0,10

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează

-cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă

-cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

-cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 si 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email