Casa de Asigurări de Sănătate Argeş demarează un nou proces de contractare

Având în vedere contextul endemoepidemic, care a condus la restricţii în prezentarea pacienților cronici programabili la servicii medicale, precum şi intenţia de a  intra în contract cu instituţia noastră a 15 alţi noi furnizori de servicii medicale, s-a stabilit ca pe parcursul lunii iunie 2020, la sediul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Argeş să aibă loc o nouă sesiune de contractare.

„În urma acestui proces de contractare, asiguraţii vor avea posibilitatea să beneficieze de o plajă cât mai largă de servicii medicale calitative şi asistenţă farmaceutică”, spune preşedintele CAS Argeş,Cristian Mitrofan. Recentele prevederi legislative din materia asigurărilor sociale de sănătate permit CAS Arges generarea contractării pentru  următoarele tipuri de asistențe medicale:

Asistență medicală ambulatorie de specialitate de specialitate pentru specialitățile clinice și acupunctură,

Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală,

Asistență medicală ambulatorie de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară,

Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice,

Asistență farmaceutică cu medicamente cu sau fara contributie personala

Programe Naționale de Sănătate (PN de supleere a funcției renale și PN de diabet-materiale sanitare.

Furnizorii interesaţi să intre în relaţie contractuală cu CAS Arges vor trebui să urmărească, zilnic, pagina web a instituţiei, www.casag.ro, loc în care se vor publica toate informaţiile legate de acest subiect: programul stabilit perioadei de contractare, documente necesare, etc.

De reţinut este faptul că, la contractarea și decontarea serviciilor medicale și medicamentelor cu noii furnizori se vor avea în vedere sumele alocate pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, repartizat Casei de Asigurări de Sănatate Argeș  pentru anul 2020.

Biroul de presă CAS Argeş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email