Care sunt atribuţiile Compartimentului protecția mediului

Compartimentul de mediu din Primărie are o mulţime de atribuţii, iar modul în care acestea sunt duse la îndeplinire se vede prin oraş. Acest compartiment se subordonează direct arhitectului șef și primarului şi colaborează cu toate direcțiile/serviciile și compartimentele autorităților administrației publice locale, cu Aquaterm Ag’98, S.P.G.C. Curtea de Argeș, S.C. Salubritatea Publică Urbană Curtea de Argeș, etc.
Cele mai importante atribuții ale compartimentului de protecţie a mediului sunt – analizează sesizările cetățenilor, asociațiilor de proprietari, agenților economici și instituțiilor, referitoare la încălcarea normelor de protecție a mediului, efectuează deplasări pe teren și ia măsuri prin întocmirea de somații, procese-verbale de constatare și procese-verbale de contravenții; supraveghează agenții economici, asociațiile de proprietari/locatari și persoanele fizice privind prevenirea depozitării necontrolate de deșeuri; fac controalel pe străzile municipiului urmărind respectarea de către cetățeni a curațeniei pe rigole, șanțuri stradale și în perimetrul gospodăriilor, al spațiilor comerciale, de prestari servicii și de producție; analizează, efectuează deplasări pe teren la fața locului și răspunde la adresele referitoare la tăierile de corecție, toaletări și defrișare a arborilor; constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de actele normative, vizând erespectarea normelor de protecția mediului.
De asemenea, inspectorii de mediu din Primărie monitorizează cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate de pe raza localității; monitorizează cantitățile de deșeuri colectate selectiv (deșeuri metalice feroase și neferoase, hârtie -carton, deșeuri de mase plastice și PET, sticlă, deșeuri textile, lemnoase, etc.) de pe raza municipiului Curtea de Argeș în vederea reciclării lor; monitorizează cantitățile de ambalaje colectate de pe raza localității; monitorizează cantitațile de deșeuri periculoase colectate din cabinetele școlare de pe raza localității; monitorizează colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul instituției; întocmește situații și raportări lunare, trimestriale și anuale privind investițiile de mediu, gestionarea deșeurilor, ambalajelor, etc., și le transmite către Agenția Natională de Protecția Mediului, Agenția de Protecția Mediului Pitești, Garda de Mediu, Instituția Prefectului, Consiliul Județean Argeș, Administrația Fondului de Mediu, Institutul Național de Statistică și altele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email