Care sunt atribuţiile arhitectului şef al Primăriei

Cetăţenii din Curtea de Argeş, nemulţumiţi de tot felul de lucruri, înjură, de-a valma, Primăria, primarul, viceprimarul, Consiliul Local şi pe toţi cei din administraţia locală cu care intră în contact la un moment dat pentru problemele pe care le au. Interes Argeşean vă spune cine ce trebuie să facă, ce atribuţii au primarul, viceprimarul şi funcţionarii publici, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei, cel care  stabileşte clar atribuţiile fiecăruia, astfel încât dumneavoastră să ştiţi la cine să vă duceţi exact pentru problema pe care o aveţi şi pe cine să trageţi la răspundere atunci când nu vă este rezolvată.
Atribuțiile arhitectului șef din Primărie, Cătălin Băşoiu, sunt următoarele
Propune şi coordonează strategia de dezvoltare urbană, semnează toate documentele stabilite prin prevederile legale, asigură respectarea disciplinei în construcţii prin compartimentul abilitat al direcţiei, coordonează realizarea băncii de date urbane, asigură, în domeniul său de activitate, cadrul pentru conlucrarea dintre administraţia publică şi societatea civilă, pentru atragerea opiniei publice în procesul de decizie (expoziţii de proiecte, dezbateri, etc).
De asemenea, arhitectul şef vizează, prin semnătură, toate rapoartele de specialitate înaintate spre discuţie, avizare şi aprobare Consiliului Local, care privesc responsabilităţile şi domeniile sale de activitate, controlează activităţile personalului din subordine, păstrează legătura între administraţia locală şi cea centrală în domeniile sale de activitate, eliberează certificate de urbanism şi autorizaţiile de construire-desfiinţare pentru construcţii şi racorduri, emite avize pentru amplasare chioşcuri, tonete, pupitre acoperite sau alte asemenea cu suprafaţă mai mica de 5 mp, amplasate direct pe sol, întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local studiile de urbanism, urmărind şi controlând modul de aplicare al acestora, întocmeşte referate şi le propune spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local municipal şi a celorlalte acte normative care reglementează domeniul de activitate, verifică şi conduce activitatea personalului din subordine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email