Caporal și Erou la 9 ani – martor și făuritor de istorii (II)

În cele din urmă comandantul său de regiment l-a sfătuit să iasă la raportul comandantului de divizie, care era generalul Costin Ionescu. Și așa a făcut.Acesta, arătându-se ceva mai mai îngăduitor, i-a aprobat, în cele din urmă, să plece și el pe front cu regimentul său. N-a uitat însă să-i spună prin telefon, comandantului de regiment, să aibă grijă de el, să nu-l trimită în misiuni riscante, în luptă cu focuri de arme, cu atacuri și contraatacuri, cu lupte corp la corp etc. Comandantul regimentului a ținut mereu seama de recomandările exprese ale superiorului său. Ca urmare, „copilul de trupă” a fost trimis în acțiuni de culegere de informații cu privire la amplasamentul armamentului inamicului, a dotării acestuia pe câmpul de luptă, informații pe care apoi le furniza comandantului său de regiment, colonelul Ion Botea, iar uneori chiar comandatului diviziei sau Armatei 4 române. Îmbrăcat adesea în haine civile, ca un copil sărac sau ca un cerșetor, după recomandările primite, de regulă, de la un ofițer de informații. „Observatorul” sau „cercetașul” Marin Lungu, pătrundea cu grijă, în locurile sau în zonele în care era trimis, observa ceea ce era de observat, reținea ceea ce vedea, iar apoi, se întorcea la regiment unde raporta cele de cuviință. Așa a procedat și pe linia frontului de la Oarba de Mureș, în special pe Dealul Sângiorgiu, apoi în zonele: Turda-Cluj, Oradea, Carei și Satu Mare, apoi pe fronturile de pe Tisa și în preajma Budapestei, pe Hron și Morava, în zona de la Banska Bystrica. În urma misiunilor de cercetare, copilul soldat, a descoperit: depozite de muniții, amplasamentele bateriilor de artilerie și piesele acestora, locul de dispunere ale cazărmilor trupelor hitleriste etc., despre care era informat promt comandantul Regimentului 40 Infanterie. În urma îndeplinirii unor astfel de misiuni cu succes, Martin Lungu avea să primească, chiar pe front, gradul de caporal. La 9 ani, caporalul Marin Lungu, a fost decorat cu două medalii de război. Una dintre aceste decorații a fost „Virtutea Militară de Război – clasa I”. În legătură cu acest fapt, în amintirile sale de campanie, generalul Constantin  Vasiliu – Rășcanu, fost Ministru de Război, va scrie următoarele: „Încă de la luptele Diviziei a 9 a de pe Mureș din anul 1944 și în special cele pentru cucerirea Dealului Sângiorgiului și apoi în Cehoslovacia, condițiuni de relief și climă aspre, cu munți acoperiți de zăpadă, bătuți de vânturi și geruri năprasnice, copilul de trupă Marin Lungu s-a specializat ca bun cercetaș. În vizita pe care am făcut-o pe frontul din Cehoslovacia, în lunile martie – aprilie 1945, în calitate de ministru de război, generalul Ionașcu Costin, care comanda Divizia a 9 a, prezentându-mi copilul Marin Lungu, mi-a spus că este un cercetaș desăvârșit, dând dovadă de mare curaj și dârzenie, fiind gata format pentru orice însărcinare pe câmpul de luptă. L-am decorat atunci cu „Virtutea Militară” cls. I”. În mod concret, în alocuțiunea sa de decorare, ministrul de război a menționat următoarele: „Îl decorez pe acest copil pentru faptele de curaj și eroism; pentru informațiile aduse merită mult și Țara îi va fi recunoscătoare! Se spune într-un document istoric militar, că tot cu prilejul primirii acelei decorații „copilul de trupă Marin Lungu, a fost înaintat personal de Ministrul de Război, la gradul de caporal.” (…) (va urma)
Gl. Bg. ( rtg.) Florian TUCĂ
Col. ( rtg.) Laurențiu DOMNIȘORU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email