Caporal și Erou la 9 ani – martor și făuritor de istorie (III)

Din nefericire, după ce fusese decorat și avansat în grad, pe timpul efectuării unei alte misiuni de cercetare, într-o zonă muntoasă din Cehoslovacia, unde trebuia să fotografieze un depozit german de muniții ce se afla între localitățile Kremnica și Pyargi, cercetașul Marin Lungu, a fost surprins de inamic și luat prizonier. Au urmat, evident câteva săptămâni de viață grea și dură, specifică lagărelor germane. Dar din fericire pentru el, detenția sa avea să fie scurtă. Prin capitularea necondiționată a Germaniei, lagărul a fost eliberat, iar caporalul și eroul Marin Lungu, pentru motivul că fusese rănit și traumatizat avea să fie internat într-un spital al Crucii Roșii Internaționale. Acolo, a stat un timp destul de scurt, întorcându-se apoi în unitatea sa de baștină, Regimentul 40 Infanterie, unde a rămas tot „copil de trupă”. Comenzile regimentului și diviziei din care făcea parte, i-au îndrumat pașii în mod efectiv, sprijinindu-l să urmeze cursurile liceale apoi cele ale școlii militare, la terminarea cărora a fost înaintat în grad de ofițer.Generalul Constantin  Vasiliu – Rășcanu, fost Ministru de Război,în amintirile sale precizează: „Am urmărit apoi activitatea celui ce devenise căpitanul Marin Lungu atât pe teren, cât și când figura în cadrul Direcției Generale a Ministerului de Interne. Am putut constata, că el și-a păstrat aceeași dârzenie și curajul avut ca atunci era copil de trupă, că s-a maturizat și și-a asumat o gamă întreagă de calități intelectuale și morale. Știu că este muncitor, cinstit, onest, modest, loial și respectuos față de șefii săi. La gradul de maior pe care îl are în prezent, cred că maiorul Lungu Marin, cu dragostea sa față de Patrie și Neamul românesc…, este un real folos să i se poată acorda toată încrederea, că orice însărcinare o va duce la bun sfârșit, După părerea mea cred că maiorul Lungu Marin va fi înaintat la gradul de locotenent colonel.” Iar fostul Ministru de Război nu s-a înșelat. Pentru merite incontestabile a fost avansat colonel, apoi general, rămânând în conștiința românilor o figură de excepție și chiar legendară, iar amintirile sale au fost inserate în mass – media, prin apariția lucrărilor „Caporal la 9 ani” și „Prizonier la 9 ani”, pe care vi le recomandăm spre lecturare.
Gl. Bg. ( rtg.) Florian  TUCĂ
Col. ( rtg.) Laurențiu  DOMNIȘORU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email