Calitatea serviciilor oferite de Primărie, „îmbunătăţite” cu 3 miliarde

Municipalitatea are în derulare în proiect în valoare de peste 3 miliarde de lei vechi, proiect care vizează „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Primăria Curtea de Argeş, prin implementarea sistemelor integrate de management”, valoarea acestuia fiind de 372.000 de lei. Sursa de finanţare este Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.2- Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, Operaţiunea – Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS.
Scopul proiectului este „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Primăria Curtea de Argeş, prin implementarea sistemelor de management calitate – mediu-sănătate şi securitate ocupaţională. Prin acest proiect se urmăreşte creşterea capacităţii administrative şi modernizarea Consiliului Local al municipiului Curtea de Argeş. Implementarea acestui sistem integrat de management va conduce la reducerea costurilor, o mai bună utilizarea a resurselor umane, logistice, financiare, de care dispune autoritatea, creşterea performanţelor angajaţilor săi prin instruirea acestora în domeniul managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă, cunoaşterea de către aceştia a politicii instituţiei, procedurilor de lucru instituite prin manualul calităţii, creşterea gradului de responsabilizare a funcţionarilor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, debirocratizarea prin implementarea unui sistem de managemnt al documentelor”, potrivit comunicatului de presă al proiectului.
Acces „neîngrădit” al cetăţenilor la documente de interes public
Prin implementarea proiectului Primăria Curtea de Argeş beneficiază de un soft de management al documentelor care permite organizarea şi prelucrarea informaţiei în timp util prin controlul accesului la informaţie, gestiunea documentelor în cadrul bibliotecii electronice, înregistrarea automată a documentelor în registrul intrări/ieşiri şi managementul fluxului de documente. Prin introducerea unei interfeţe electronice se asigură atât accesul facil, rapid şi neîngrădit tuturor cetăţenilor şi mediului de afaceri din municipiul Curtea de Argeş la documente de interes public, cât şi tratamentul egal în ceea ce priveşte depunerea şi procesarea cererilor sau petiţiilor.
Asta este varianta oficială. Cât de mult şi cât de bine s-au schimbat serviciile oferite de Primărie, locuitorii municipiului ştiu mai bine. Cine a încercat să vadă mersul petiţiei pe care a depus-o la Primărie pe site-ul instituţiei ştie că acest lucru e imposibil, iar în ceea ce priveşte „tratamentul egal” la depunerea documentelor şi răspunsul la petiţii, ce să mai vorbim. Este sublim, dar lipseşte cu desăvârşire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email