Calendarul celei de-a doua etape a admiterii la liceu

În această perioadă se desfăşoară cea de-a doua etapă a repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat, la care pot participa absolvenţii din seria curentă, indiferent de vârstă, dar şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014, şi care au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere.
Cea de-a doua etapă de admitere computerizată la liceu se desfăşoară conform următorului calendar:
17 – 22 iulie: completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii;
22 iulie: completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini; completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă;
17 – 23 iulie: introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori;
24 iulie: Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean la Centrul Naţional de Admitere;
25 iulie: repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii, afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă, şi a listei cu locurile neocupate în unităţile din învăţământul liceal de stat, afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă;
25 -26 iulie: depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi;
26 iulie: transmiterea de către unităţile din învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii
29 iulie – 1 august: rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.
Candidaţii care, în perioada 25-26 iulie 2013, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisiile de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale, care va avea loc în perioada 29 iulie-1 august.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email