Cadrele didactice vor fi evaluate la finalul anului şcolar 2009 – 2010

Potrivit unui ordin emis în data de 22 iulie de către Ministrul Educaţiei, la finalul anului şcolar 2009 – 2010, cadrele didactice vor fi supuse unei evaluări serioase, atât din partea conducerii şcolii, cât şi a colegilor. În ordinul emis sunt reglementate criteriile, metodele de evaluare şi punctajele pe care cadrele didactice trebuie să le realizeze la sfârşitul anului şcolar. La aflarea veştii, părerile dascălilor erau împărţite. În timp ce unii profesori au reacţionat negativ, acest lucru nefiind pe placul lor, alţii au privit cu ochi buni această măsură. „Se caută de mult o metodă pentru ca sistemul de evaluare al cadrelor didactice să fie cât mai funcţional. Era nevoie de o altă evaluare a profesorilor, bine pusă la punct, atâta timp cât s-a ajuns să fie calificaţi după articolele scrise către ziare şi reviste. Este o încercare nouă, o punte între legea veche şi cea nouă a învăţământului în a crea un sistem funcţional pentru evaluare. Nu ştiu dacă acesta este cel mai bun sistem, însă vom vedea după primele rezultate ale evaluării. Se vrea de fapt formarea celei mai bune metode de evaluare a cadrelor didactice, care după părerea mea ar trebui să fie în funcţie de rezultatele elevilor, dar şi părerea consiliului de administraţie din instituţia din care face parte profesorul”, a spus Luminiţa Negrilă, liderul Sindicatului Învăţământului Preuniversitar din Curtea de Argeş.  Potrivit documentului, procedura de evaluare va cuprinde autoevaluare, evaluare colegială în cadrul catedrei sau a comisiei metodice şi evaluare de către consiliul de administraţie.

Evaluarea cadrelor didactice se va face în două etape

 Evaluarea se va realiza anual, după încheierea anului şcolar, în două etape: completarea fişei de evaluare de către cadrul didactic (autoevaluare), de către şeful direct (evaluare colegială, după caz, a responsabilului de comisie metodică, a şefului de catedră, directorului adjunct) şi de către conducătorul unităţii de învăţământ. În a doua fază, cadrul didactic va trebui să susţină un interviu de evaluare în faţa consiliului de administraţie, în care se va completa fişa finală de evaluare, prin medierea diferenţelor existente între cele trei aprecieri, urmând apoi să se stabilească calificativul final. Pentru fiecare etapă vor fi luate în considerare şi rezultatele evaluărilor externe din perioada analizată, cele obţinute prin inspecţie şcolară sau evaluare instituţională, dacă acestea există. Fişa de evaluare cuprinde şapte capitole, iar printre criteriile de performanţă pe care trebuie să le atingă cadrele didactice se numără adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ, adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale elevilor, punctualitatea şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate, respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului, asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare, realizarea de activităţi extracurriculare, printre care şi utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii acestor activităţi, dezvoltarea profesională proprie, dar şi promovarea imaginii unităţii de învăţământ din care fac parte.

Rezultatele evaluării vor avea consecinţe la nivelul salarizării

 În urma evaluării, cadrele didactice vor primi un calificativ. Cei care vor primi calificativul “nesa­tisfăcător” la cel puţin un capitol vor primi şi calificativul general “nesatisfăcător”. Calificativul general “foarte bine” se acordă numai dacă este obţinut la cel puţin patru domenii din cele şapte, din care obligatoriu la domeniul “Realizarea efectivă a curriculumului”, şi calificativul “bine” la celelalte domenii. Rezultatele evaluării vor avea consecinţe la nivelul salarizării şi relaţiilor de muncă. Fişele de post, fişele de evaluare şi alte documente necesare acestei evaluări vor fi elaborate şi aprobate până la începutul anului şcolar 2009-2010. Părinţii elevilor argeşeni sunt încântaţi de această iniţiativă a Ministrului Educaţiei. „Este foarte bine că se procedează aşa. Aşa vedem şi noi de unde primesc educaţie copiii noştri. Sperăm ca această măsură să îmbunătăţească învă­ţământul românesc, pentru că în ultima perioadă devenise tot mai slab”, spune Mihai Iordache, tatăl unui elev argeşean.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email