Bugetul local a fost aprobat în 7 minute

Ieri, într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local a fost aprobat bugetul municipiului Curtea de Argeş pentru anul acesta şi proiecţia acestuia până în 2016. Consilierii locali au votat în unanimitate un buget „strâns”, fără investiţii de anvergură, un buget a cărui prioritate este susţinerea proiectelor cu fonduri europene, după cum a  declarat primarul Nicolae Diaconu.
Cum e constituit bugetul
Bugetul e construit pe două secţiuni – secţiunea de funcţionare, care acoperă finanţarea cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite de lege, şi secţiunea de dezvoltare, care se referă la implementarea politicilor de dezvoltare locală.
Veniturile totale prevăzute în bugetul local din anul 2013 sunt în sumă de 73,4 milioane de lei şi se formează din – venituri proprii, în sumă de 21 milioane de lei noi care se compun din impozite şi taxe pe proprietate, venituri din capital, venituri din proprietate, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate în sumă de 20,9 milioane, bani repartizaţi prin decizie a directorului executiv al Direcţiei Finanţelor Publice Argeş, pentru finanţarea cheltuielilor de personal în învăţământ, pentru bunuri şi servicii pentru unităţile de învăţământ, pentru creşe, serviciul de evidenţă a persoanelor, pentru ajutorul de încălzire, pentru susţinerea persoanelor cu handicap şi pentru beneficiarii ajutorului social. De asemenea, veniturile totale includ sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 186.000 de lei, , cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de 112.000 de lei.
Veniturile proprii, de 21 de milioane, se compun din taxe şi impozite pe venituri şi câştiguri din capital, impozite şi taxe pe proprietate, impozite şi taxe pe bunuri şi servicii, alte impozite şi taxe fiscale.
Cum sunt cheltuiţi banii
Cheltuielile finanţate din bugetul local sunt pentru autorităţi executive 2,7 milioane, pentru cheltuieli de personal, pentru bunuri şi servicii, pentru asociaţii şi fundaţii 50.000 de lei, pentru cheltuieli de capital 135.000 de lei. Pentru alte servicii publice generale suma prevăzută este de 1 milion, pentru apărare, ordine publică, siguranţa naţională suma este de 25.000 de lei, pentru învăţământ au fost alocaţi 20 de milioane, din care 17,4 milioane pentru cheltuieli de personal ale unităţilor de învăţământ, iar 2,6 milioane pentru bunuri şi servicii.
Din bugetul local se finanţează funcţionarea autorităţii locale şi a serviciilor subordonate, unităţile şcolare, investiţiile făcute la spital, etc. Tot de la buget se fac investiţiile în alimentări cu apă şi canalizare, reparaţii şi modernizări străzi şi alte lucrări edilitare. În numerele viitoare ale ziarului nostru vom prezenta pe larg fiecare lucrare care se va face anul acesta la Curtea de Argeş.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email