Bonele vor putea fi angajate de părinţi cu contracte de muncă

La Curtea de Argeş este cerere mare de bone, iar în curând acestea vor putea fi angajate cu contract individual de muncă încheiat şi de o persoană fizică, părinte sau, după caz, reprezentantul legal al copilului. Conform noilor reglementări legale, persoanele care au dobândit calificarea de baby-sitter se vor putea angaja ca bone, iar condițiile de calificare vor fi simplificate.
În prezent, o persoană calificată să desfășoare servicii de îngrijire și supraveghere a copilului poate acorda aceste servicii fie în baza unui contract individual de muncă încheiat cu o persoană juridică, fie în calitate de persoană fizică autorizată (care încheie contract de prestări servicii cu părinții sau reprezentantul legal al copilului).

Legislația afost completată astfel încât profesia de bonă să poată fi exercitată „în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană fizică, părinte sau, după caz, reprezentantul legal al copilului”.

În același timp, sunt reglementate mai clar condițiile de închiere a contractelor de muncă pentru bone, stablind însă că pentru profesia de bonă este solicitat nivelul de calificare 3, care presupune un curs de 720 de ore, dintre care 240 ore de pregătire teoretică. Persoana juridică sau persoana fizică, în calitate de angajator, va avea obligația de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre bonele încadrate cu contract individual de muncă, de a-l păstra în bune condiții la sediu/domiciliu, precum și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email